20100825

Kulturen för vem? Och av vem?

Med lite skrivvånda så här på morgonkvisten så ställde Rosmari på Kulturbloggen upp med tipset om kulturen. Och fingrarna började vakna och jag drog mig till minnes den diskussion vi hade i landstingsgruppen kring kulturen i Kalmar län och även riket.

     Det är lätt att den kulturpolitiska debatten blir en diskussion kring lokaler och löner. Visst är det viktigt med detta men fullständigt ointressant om vi inte vet vad vi ska ha lokalerna och lönerna till. Vi vet att kulturen är en otrolig sprängkraft. Vi vet också att skillnaden mellan socialdemokratin och borgerligheten är stor på denna punkt.

     Med det med oss så blir det lite märkligt när Kalmar läns Regionförbund lämnar en kulturpolitisk rapport och det är helt ense kring denna från samtliga politiska partier blir man lite arg. Men åter så handlar inte rapporten om kulturpolitik utan mer om organisation och lokaler.

      Åter så kommer då en undersökning och med ovan i bakhuvudet så blir det inte så konstigt att det är jämt och en opinion som flödar fram och tillbaka. Vi måste ta fram den ideologiska kompassen. Och visa på att oavsett om vi är ense med borgerligheten om placeringen av parkbänken så är de ideologiska motiven gigantiska.

     För mig handlar kulturen om att växa som individ vilket leder till att samhället också växer vi alla mår bättre. För mig är det inte bra om man bara har en kultur för konsumtion. Genom att jag själv har växt genom kulturen så se jag vikten av att alla får ta del av den. Därför är den kommunala kulturskolan så viktig.  Det är en kraft som får barnen att växa och kunna ta till sig kunskap på ett bättre sätt. Men vi vet att i dåliga tider så får kulturskolan backa till förmån för våra institutioner. Vi vet att gamla museer är viktiga men när det gäller prioriteringar så vinner de alltid över den kultur som når våra unga. En klar anledning är att de beslutande är ofta överåriga från de högre samhällsskiktet. Med andra ord så värnar man sin egen kultur och här är de borgare som gillar att konsumera "finkultur" istället för att medverka och skapa kultur.

      Regeringen har under åren som gått varit tydliga att man vill försvåra för arbetaren att ta del av kulturen. Vi vet att vägbiblioteken är hotade och En bok för alla hänger på en skör tråd. Det finns åter en tro på konsiumtion och marknad ska gälla även på detta område. Allt är inte en sexnovell

Media: Ab, Ab2, Ex, SvD,SvD2, DN, DN2,
Bloggat: Annika H kulturskriver....
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,