20100806

RUT- Hemtjänst...

Blir lite fundersam över Centerns senaste valutspel. RUT till äldre. Men vill minas att vi har hemtjänst...

      Det är en sådan övertro på denna RUT. Nu ska våra äldre få ett särskilt RUT-avdrag. Men vi har hemtjänst som med resurser kan utvecklas. Där kan man också snabbt göra en koppling till den egna hälsan vilket inte RUT kan. Med hemtjänst så är de också så att den som inte har resurser fortfarande får den hjälp som man behöver. Ska vi göra ändringar så är det här så att vi kan bredda uppför vilka möjligheter den enskilde ska kunna få hjälp med.


      Nä åter handlar det om att med skattepengar göra ideologiska inpass för att slita sönder en fungerande offentlig sektor som ser till nyttan. Kommuner gör stora besparingar för att klara ekonomin och den borgerliga regeringen subventionerar sedan en privat marknad som ska ta över där kommuner sparar. Från att ha delat bördan gemensamt över skatten ska nu den enskilde få bära bördan själv om den klarar det...

Media: Ab, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,