20100926

50 000 arbetare borta?

Med tanke på den debatt som pågår kring socialdemokratin och klassfrågan är denna nyhet av vikt. Det uppges att 50 000 industrijobb försvunnit under krisen och ej kommer tillbaka.
  

        Utifrån klassperspektivet är detta intressant. Som jag och Johan Westerholm kommer det finnas nya grupper som kommer ta över den traditionella arbetarrollen. Med tanke på att det nu försvinner en massa klassiska arbetarjobb och de som har arbetat där kommer få arbete i en ny bransch eller bli egenföretagare frivilligt eller under tvång.

         Här har socialdemokratin en uppgift. Vi ser hur ett stort antal av de vi kallar arbetare blivit utan arbete. Det vi har erbjudit dem är att de ska få bättre arbetslöshetsförsäkring. Inte fel i sig själv, men var det svaret de ville? Nej, de ville ha svaret att vi ska se till att ni får ett nytt arbete där ni kan utvecklas och få hem en lön till familjen och medan vi tillsammans söker så ska du har en sjysst ersättning från försäkringen så ni klarar räkningar.

          Vi ska se till att de som idag är egenföretagare känner en trygghet att även våra socialförsäkringssystem täcker dem också. Men det är också viktigt att skilja på våra egenföretagare. De entreprenörer som startar eget för att de har en ide att förverkliga och sedan de som blir uppsagda för att få komma tillbaka med F-skattesedel. Som Johan skriver så är de i det närmaste livegna. Här gäller inte det fackliga löftet.
Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om
att om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!
       Den här gruppen påtvingade egenföretagare har inga vänner utan bara konkurrenter som gör allt för att få jobbet hans. Det är ingen sund konkurrens utan bara ett utnyttjande av kapitalstarka företagare som vill komma så billigt undan som möjligt. Där de klassiska arbetarna har byggt upp ett skydd både på arbetsplatsen och vid sidan av så är denna nya grupp utan. De har inga som hjälper dem på arbetsplatsen. de har inga eller dåliga/dyra försäkringar. De har inte kollektivets stöd när det inte går som på rosor.

       50 000 jobb försvunna men kommer finnas på andra ställen. Vi kan läsa om den oro som fanns när Sverige gick från jordbrukssamhället. En stor arbetslöshet var svaret men sedan kom industrisamhället och tog vid. Vi ser att jordbruket idag levererar överflöd trots att det bara är ett par procent som arbetar i det. Samma effektivisering pågår i industrin och kriser tvingar till en snabbare del av det. Frågan är vad som kommer ta vid och hur vi gemensamt genom samhället ger de som väntar på dessa arbeten de bästa förutsättningarna att ta dem vart de än dyker upp. Jag kommer återkomma med tankar kring denna utveckling

      Diskussionen kommer gå vidare och det är här som den som finner lösningarna kommer vara den som formulerar framtidens folkhem, möjligheternas land. Den som kan se vart vi är på väg och ligga steget före med politiken. Socialdemokratin gjorde rätt analys av utvecklingen och skapade vårt samhälle. Vi kan göra det igen och gå vidare på vårt samhällsbygge

Media: Ex, SvD, DN, SVT.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,