20100910

Det finns ett alternativ!

Idag så presenterar den RödGröna landstingsmajoriteten i Kalmar län tio punkter för ett fortsatt utveckling av vården och länet. Det är satsningar som ligger i linje med den framgångsrika politik vi fört under den gångna mandatperioden.

      De RödGröna fick väljarnas förtroende att ta över landstinget efter valet 2006 och vi har förvaltat det ansvar som vi fick bra. Vi har en bra ordning på ekonomin som gör att vi klarar att bygga och våra tre sjukhus för mer än en miljard, utan att låna, Vidare har vi Sveriges kortaste köer och bland de nöjdaste patienterna.

     Vi är stolta men långt ifrån nöjda. Detta ledet till att vi nu tar nya tag för framtiden och presenterar hur vi nu vill gå vidare.
1. Förbättrad vårdgaranti och målsättning om en helt köfri sjukvård. Från att patienten lyfter telefonen och ringer hälsocentralen tills behandlingen är påbörjad eller operation utförd ska det högst få gå 95 dagar.
2. Kvalitetslyft för att förbättra sjukvården av de mest sjuka äldre. 27 miljoner kronor för att bland annat skapa särskilda äldreteam vid sjukhusens akutmottagningar.
3. Mer resurser till cancervården och ett särskilt vårdkontrakt för cancerpatienter som garanterar god vårdplanering och korta väntetider.
4. Kraftsamling för att minska vårdskador och felbehandlingar. 20 miljoner kronor avsätts för att sjukvården i Kalmar län ska vara Sveriges säkraste 1 januari, 2014.
5. Utveckla och trygga vården vid länets tre sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik – vi säljer inte ut sjukvården!
6. Stor uppfräschning av länets Hälsocentraler. 25 miljoner kronor för att skapa trivsammare väntrum och undersökningsrum.
7. Satsa mer på psykiatrin. Anställda fler psykologer inom primärvården.
8. Behåll den fria vården för barn och unga, nej till höjda patientavgifter under mandatperioden.
9. Sjukvården ska vara mönsterarbetsgivare och bland annat förbättra medarbetarnas inflytande och möjligheter till kompetensutveckling.
10. Landstinget ska gå före i miljöomställningen, bland annat genom att endast ha miljöbilar i sin fordonspark.
       Med dessa punkter som grund fortsätter vi göra skillnad. vi fortsätter bygga på den RödGröna välfärdsmodellen. Vi drar vårt strå till stacken.

      Vill ni läsa om motsatsen så finner ni det här: Mona Sahlin skriver i SvD och Marika ger en bild av ett annat Sverige. Ett Sverige som vi inte vill ha. Avslutar med Mona Sahlins framförande under gårdagen. Ett klipp som visar på skillnaden.


Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,