20100929

Jag ställer mig grubblande...

Vi kan i tidningarna se att det verkar som en det har röjts en framkomlig väg gällande asyl- och flyktingpolitiken. Det är väll bra, men....

        För mig är det en viktig fråga men vad kommer det konkret att innebära? För mig är integrationsfrågan så bred att det inte räcker med att lösa denna pusselbit. Det har med arbetsmarknaden utbildning socialförsäkringar mm.


        Blir detta en desperat åtgärd för att stänga ute Sverigedemokraterna så tror jag man skjuter sig i foten. Jag vill framhärda att jag inte har nått till övers för deras politik. De ska hållas borta från inflytande i den Svenska politiken. Men är det rätt sätt att direkt innan riksdagen slagit upp dörrarna plocka en viktig, men liten, fråga och göra den till avgörande. För min del vill jag se hur statsministern har tänkt styra riket för att sedan se vilka frågor som vi gemensamt kan komma fram till lösningar som är bra för landet och dess invånare.


       Vi vet att de borgerliga stängde en massa dörrar, ja alla, när det gällde blocköverskridande lösningar som håller över mandatperioder. Vi såg försvars-, energi-, och skolpolitiken som exempel där dörren var stängd, om inte de RödGröna gjorde precis som statsministern sa.

      Jag skulle vilja att partierna satte sig ner och tog en funderande på hur vi vill med vår demokrati med att vi nu har fått in ett åttonde parti i vår riksdag. Vi ser hur väljarkåren blir mindre och mindre lojal. Bra eller dåligt låter jag vara osagt. Dock svårplanerat från partiernas sida. Är riksdagen byggd för dessa nya utmaningar för vår demokrati. Behöver vi se över val, politiska organisation i både kommun och rike

       Jag hoppas att efter första glädje och besvikelse lagt sig att vi kan ta tag i detta. För ska demokratin överleva och ha folkets stöd så behöver den utvecklas och anpassas efter de förutsättningar som finns idag och än viktigare i morgon.

Media: Ab, Ab2, SvD, Ex, Ex2, DN.
Bloggat: Tokmoderaten har en lösning på detta, eller?
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,