20100924

JO-anmälan mot FK

Noterar att IF Metall har JO anmält den ansvariga tjänstemannen, Stig Orustfjord, på försäkringskassan. Bra.

          Jag tycker det är ett bra initiativ så vi får frågan prövad. För det finns en del mörka frågetecken som bör utredas. Vi måste fortsätta att kunna ha en hög tillit till våra myndigheter. Den dagen då de finns misstankar att det kan springa partipolitiska ärenden är det rökt för den Svenska modellen. Att som i en del andra länder få en alltför politiserad statsförvaltning är inget som jag önskar.
Johan Westerholm har en bild av ovan nämnda tjänseman.
Men vem är denne Orustfjord? Som länsöverdirektör, vilket han kom närmast ifrån, i Stockholms län kom Stig Orustfjord att arbeta som landshövding Per Unckels (M) närmaste medarbetare och ställföreträdare. Orustfjord är med andra ord en man med djupa förbindelser med det statsbärande partiet som Moderaterna säger sig vara. Det är inte utan att jag känner en djup olust inför hanteringen av detta. Och Jag välkomnar en granskning av Orustfjord syn på tjänstemannarollen
       Jag ser nu fram emot svaret på denna anmälan. Ett svar som förhoppningsvis kan ge lite svar men framförallt hålla rent i statsförvaltningen.

Media: SvD, Ab, Alliansfritt Sverige den progressiva nyhetsportalen.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,