20101031

En organisation för framtiden rapport nr1


Idag så släpper den Öppna Kris-kommissionen sin första rapport och den tar upp frågan kring organisationen. Men vi lyfter även frågan kring rekrytering och nominering. För vi vet att det är människor som styr organisationen. Då är det av vikt vilka vi väljer och hur.

           Vi i den Öppna Kris-kommissionen är kritiska till att den från partiets sida inte har hörts nått kring vad som sker och vi känner en oro att man inte orkar ta tag i de frågor som vi anser är avgörande för framtiden.
 
           I vår första rapport lyfter vi bland annat att organisationen ska bantas. Det är idag inte ett parti med två miljoner medlemmar utan hundratusen. Organisationen ska byggas så den understödjer det politiska samtalet och inte som idag hindrar samtalet.

          Vi vill att partiet testar nya tag att engagera medlemmar och de sympatisörer som inte valt att ta steget fullt ut till medlem. Vi vill att det ska vara borta med nominerings- och förslagskulturer som hindrar både idéer och personer att komma fram. Vi ställer krav på de som ska väljas. Alla idéer som behandlas seriöst.

        Vi hoppas att vår rapport kan vara en start på debatten då det från centralt håll är för tyst så låt debatten blomma. Ge era kommentarer så att de samlande dokumentet med kommentarer ger den grund som partiet behöver inför de beslut som ska fattas.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,