20101020

Friskolor för fria

Tar idag del av en artikel från Lärarnas tidning. Det finns att göra och frågan är vad ansvarig minister kommer att göra eller blir det den gamla blunda leken.

          Det är inte bara problemet med fritt vinstuttag som är ett av de problem som vi har när det gäller friskolor. När det gäller det fria uttaget är vi rätt ensamma om att vara så liberala i vår lagstiftning. Ser man på de länder som man tar upp så är det mycket mer styrt. En sak som är klar är att man inte kan föra ut skattemedel till riskkapitalister. Sedan när man ser på statistiken så blir det inte heller så konstigt att man kan föra ut pengar. 

Kommunala skolor // Friskolor

Lärartäthet grundskolan
8,3 lärare/100 elever // 7,6/100
Lärartäthet gymnasiet
8,2 lärare/100 elever // 6,8/100
Andel lärarutbildade, grundskolan
88 procent // 70 procent
Andel lärarutbildade, gymnasiet
80 procent // 56 procent
Studie- och yrkesvägledare (SYV) grundskolan
1.400 elever/SYV // 1.900/SYV
Studie- och yrkesvägledare (SYV) gymnasiet
430 elever/SYV // 890/SYV
Källa: Skolverket 2009/2010

        Johan Westerholm har fångat problemställningen bra i ett inlägg. Han pekar på det som jag tror de flesta ställer sig bakom och som man lyckats med i många av de övriga Europeiska länderna.
Friskolor för mig är en självklarhet. Jag vill kunna välja för mina barn (BTW: Det blir inte fler). Men vinst? Ja det också, - så länge vinsten går till de som ger denna högkvalitativa utbildning eller vård till min familj de som de facto är inblandade. Läraren, vårdbiträdet, undersköterskan, vaktmästaren – inte riskkapitalisten på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

För vad lagstiftaren lyckats med i detta lagrum är att ge Aktiebolagen – som utelutande drivs av vinst till varje pris (Läs ABL den som har funderingar i denna fråga) ett försprång då LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, bäst är anpassad för Aktiebolag som driftsform. Hade lagstiftaren istället lyft upp personalkooperativet, den ekonomiska föreningen eller kommanditbolaget (en bolagsform där endast anställda och verksamma kan vara delägare) i just välfärdssammanhang skulle vi hamnat i en annan situation. För det var nämligen mångfalden småskaligheten – närheten till klienterna - som lagstiftaren var ute efter när vi privatiserade – inte koncernerna med säte på Jersey för att gömma undan vinster.
       Ännu en fråga som jag tror att vi behöver bryta i då vi ska forma den nya socialdemokratiska politiken som ska ligga till grund för valseger 2014. Men framförallt för att våra unga ska få en utbildning som står sig.

Media Lärarnas nyheter som har med Marika på Storstad.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys!

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,