20101112

Tyvärr verkar vi haft rätt...

Den Öppna Kriskommissionen (ÖKK) drog vi igång för att vi kände en oro över den tröghet som fanns i den av partiet utsedda kriskommission.

           Det verkar som vi tyvärr fick rätt. Nu kommer den första bilden av tröghetens missnöje inifrån arbetet. Det är Kikki Liljeblad från Norrköping som nu tar bladet från munnen och i Folkbladet ger en bild av arbetet, eller rättare sagt bristen på det samma. Enligt Kikki Liljeblad så har det inte varit ett enda möte med den grupp hon är medlem i. Hon pekar på att ordförande Morgan Johansson redan innan gruppen träffats har en färdig analys.

         Med detta så kommer vi inte som parti återfå en position som den ledande kraften i samhällsutvecklingen. Vi måste finna de rester av folkrörelse som finns kvar. Få medlemmarna att vara delaktiga i de arbete som vi har framför oss. För samtidigt som de skyndar på så måste vi ta tiden att låta många ta del av arbetet. Den ÖKK står just för det. Att ge input så att den breda diskussionen kan komma igång.Vi har publicerat vår första rapport kring organisation, rekrytering och nominering för att få synpunkter som ska sammanställas för att överlämnas till partietstyrelsens kriskommission i december.

Media: Folkbladet, DN, Ab, SvD,
Bloggat: Claes Krantz på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,