20101217

Ett parti i kris...

Jag tillhör ett parti i kris och det gör 100 000 till men är de medvetna om det? Det finns inga ursäkter, Det är ingen annans fel än vårt. Innan vi är medvetna om det, så vänder det aldrig!

          Idag så kommer ännu en undersökning som pekar på att vi tappar mark bland väljarna. Vi är idag nere på rekordlåga 26,7 procent. För ett parti som gör sig gällande som statsbärare är det inget annat än en katastrof.  Från att som parti ha haft stöd från nästan hälften av väljarkåren till en fjärdedel är det en lång resa. Samtidigt så är den socialdemokratiska iden starkare än  någonsin. Så stark att våra politiska motståndare driver på i den riktningen. Så vår ideologiska grund ligger fast men hur vi hanterar den i dag är problemet.


         Jag är medveten om att det behövs en omprövning av hela politiken. Vi måste åter finna berättelsen som inger framtidshopp för folket. En berättelse som rymmer alla och inte bara de arbetslösa och sjuka. Om inget sker så blir vi ett parti för de marginaliserade och de som förlorar mest på det är just de marginaliserade. De grupper som har haft det svårt har nått framgångar när vi gjort breda lösningar som alla kunnat ta del av. När barnbidragen infördes så var det den ensamstående mamman som kännande mest på det. Men vi andra fick också något tillbaka från samhället. Det var en praktisk solidaritet under namnet generell välfärdspolitik. När den rike och fattige delade skola och väntsal så tolererade inte den rike köer eller dåliga betyg. Med andra ord blev det satsningar och utbyggnad som gynnade den fattige mest. Sakta men säkert så har denna tanke sakta försvunnit från den politiska agendan. Inte för att folket är emot utan för att den socialdemokratiska partiet inte själva verkar tro på dessa idéer.

             Vi måste nu genom kommissioner som partiet tillsatt (eller våran Öppna) finna lösningarna på medborgarnas problem. Jag vet att vi kan men då måste vi våga erkänna krisen i partiet.

Media: SR, SvD, DN, AB, Expr
Bloggar: TokmoderatenJohan Westerholm och Peter Andersson på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,