20101208

Klockan tickar för den fackliga grenen

Noterar att Johan Westerholm har en postning kring den fackliga grenen på vårt gemensamma träd. Det är bra. För ska det i framtiden finnas en stark socialdemokrati så måste den fackliga grenen också klara sin förnyelseprocess.


       Jag har i tidigare postningar skrivit om den förnyelse som jag anser det fackliga grenen måste börja ta till sig den nya värd. Från tiden då facket startade till idag så har arbetsgivet förändras radikalt och nya förutsättningar och motsättningar har vuxit fram. De fackliga organisationerna har varit på hugget och därav kunnat vara en stark en aktör i samhället just för rörligheten och förmågan att se framtiden. Likt partiet har denna förmåga sakta men säkert gått i stå.
Det som ställer till det för de fackliga organisationerna men också för socialdemokraterna är just synen på vem som idag kan räknas som arbetare. Med att löner höjs för traditionella LO-arbeten och nya sektorer kommer till. En fråga som är helig är om vi idag kan prata om en arbetarklass eller om det är en ny klass som vi inte kunnat identifierat än. Hur bygger vi organisationerna för dessa utmaningar. Frågan återkommer på de flesta områden. Men det gäller inte bara organisationen utan allt mer innehållet i ett framtida medlemskap. Frågan går samman med området innan att man måste kunna känna trygghet under de olika faserna i ens yrkesliv.
       När Mona Sahlin lyfter frågan kring den framtida arbetslöshetsförsäkringen så är det av vikt att den fackliga grenen inte blir en nejsägare utan reflekterar över samtiden men också vad som väntar runt hörnet. Att dagens försäkring inte fungerar till fylles är vi ense om, men att backa tillbaka är ingen väg att gå.Vidare så kan man fråga sig vad sig idag vad som är arbetare och vad som är tjänsteman. Med lönekuvertet kan man inte avgöra det idag.

       Jag tror på facklig-politisk samverkan och vill att den ska finnas kvar i framtiden. Men åter så kan denna samverkan inte leva på gårdagens meriter, utan på morgondagens segrar. Så en jag sänder samma uppmaning som Johan Westerholm. Gör er hemläxa och gör den nu. Imorgon är det försent. Det är av vikt att facket klarar detta för att vi åter ska få en stark socialdemokrati. Frågorna är inte isolerade.


Media: AB, Ex, SvD, DN, Dagens Arena.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,