20110113

En fackliga förnyelsen, kommer den?

Idag på morgonen satt Wanja Lundby-Wedin i morgonsoffan och förklarade varför man tappat 500 000 medlemmar. Förklaringarna var bra men svaret på hur vi vänder skutan var det sämre med. Jag har inget konkret svar heller men jag vet att något måste göras.

     Frågan är om LO och dess förbund är uppdaterade på hur arbetsmarknaden ser ut. Visst kan delar av tappet skyllas på den moderatstyrda regeringen men det friskriver inte den fackliga organisationen. Om medlemmarna sett vikten av medlemskapet hade de fortfarande i det tysta lämnat facket eller hade de stannat och tagit fighten, gentemot den sittande regeringen? Det var inte så att regeringar och arbetsgivare var positiva till facket när det tog sina första stapplande steg i mitten-slutet på artonhundratalet. Men trots eller tack vare detta motstånd så växte fackföreningsrörelsen. Men en viktigare fråga var att vi gick i takt med tiden.

     Jag har i tidigare inlägg varit inne på att facket måste göra en ny analys över hur arbetsmarknaden ser ut. Wanja Lundby-Wedin var inne på en viktig fråga. Att idag så finns inte facket på det arbetsplatser som ungdomar kommer till som första jobb. Men hur löser man det eller gillar man bara läget?

      Jag ställer ett par frågor som jag gärna ser svar på från fackförbunden och LO:
  • Ska kopplingen till arbetslöshetsförsäkringen bestå?
  • Behövs både LO och TCO?
  • Vad ska ingå i medlemskapet. Är det semesterresor och kreditkort eller?
  • Hur ska det bli naturligt att på sitt första arbete söka upp facket, eller komma i kontakt med facket?
  • Är de för svårt att bli medlem? 
  • Är gränserna mellan förbunden de rätta och är förbunden de rätta utifrån dagens arbetsmarknad?
  • Ska facket även kunna ha egna företagare som medlemmar?
    Den sista frågan ställer jag då många egna företagare inte är det för att de vill utan av ett tvång utifrån den aktuella arbetsmarknaden. De är mer eller mindre livegna och saknar hela det skyddsnät som man hade som anställd. Så nya grupper finns på arbetsmarknaden som inte har en naturlig koppling till facket. Här ligger utmaningar. Vet inte om det finns lösningar i andra länder? Vi har av historien varit duktiga på det fackliga arbetet men fortfarande är omvärldsanalysen viktig.

Media: SvD, DN.
Bloggat: Johan Westerholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,