20110118

Försvaret av jämlikhet minskar försvaret

Och inget fastnar. En sådan dag då det inte händer så mycket som jag känner att jag vill kommentera. Det verkar som om det är som i försvaret inget fungerar som det ska. Ja det verkar som om det är det enda stället som vi nu för en oppositionspolitik i.

      Jag har tidigare både beklagat och varit förstående över att vi brister i vår oppositionspolitik eller rättare sagt våran saknad av det. Men inom försvarspolitiken så verkar det som om det alltid finns en fiende att angripa. Just nu pågår Folk och försvar i Sälen och denna vecka hamnar försvar- och säkerhetsfrågorna i fokus. Vill här ge en eloge till Håkan Juholt och Urban Ahlin som på ett tydligt sätt både presenterar egen politik och jagar regeringen för sina brister i politiken. Kan vi nu ta efter på andra områden så ser jag ljusare på utvecklingen än jag gjorde för ett par veckor sedan.

       Men i själva sakfrågan så väljer jag att passa då försvar- och säkerhetspolitik inte är min starka sida. Jag hänvisar glatt till Johan Westerholm som är kunnig och vass i ämnet. Men att det inte fungerar behöver man inte vara en Einstein för att se. Den frågan som jag ställer mig är om det finns någon vision om vad försvaret är på väg. Det är märkligt att man börjar jämföra moderaterna med Vänsterpartiet och miljöpartiet i försvarspolitiken.

       Vidare så är frågan kring försvaret i grund och botten en fråga kring jämlikhet och solidaritet kopplat tillsammans med demokrati. För om människor känner trygghet så finner de inte viljan till att starta och driva krig. De flesta konflikter tar sin näring i missmod och svält. Visst kommer det alltid att finnas despoter som söker konflikten med andra som livskraft men om grogrunden för spridning saknas så slocknar snart lågan.

       Sedan har vi den organiserade brottsligheten som agerar på den internationella arenan och inte heller drar sig för att angripa nationer. Frågan är hur vi ska hantera dessa frågor. En sak är säker det kan inte vara en försvarsfråga utan måste vara en polisiär. Men gränsen kan vara hårfin och tydligen kan det ibland vara nationer som står bakom.

       Men grunden för fred och frihet är förutom demokrati och jämlikhet, en förståelse för varandra och våra olikheter. Att se olikheter som berikande och att vi genom dem kan växa på flera plan. Så drte blev några spretande tankar även om början var tunn.Media: SvD1SvD2SvD3DN, Ab,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,