20110118

Vem utser ledare och varför vill någon inte leda?

När ledarsidorna tar över valberedningens roll så har det gått fel. Jag förespråkar en öppen debatt men det gör inte att vi ska lämna över bollen till ledarsidorna, oavsett partifärg på dem.

         Åter så kommer frågan
om vem som ska leda socialdemokraterna upp på agendan. Och jag vill lyfta två perspektiv. Det bra och det mindre bra. Om jag börjar med det bra perspektivet så är det den enkät som Sandro Wennberg gjort och idag redovisar. Den tar inte avstånd i namnet på personen som ska leda socialdemokratin utan vilka egenskaper som personen i fråga behöver. Visst blir det en drömbild men någonstans ska vi börja arbetet. Men som Sandro konstaterar så är de personliga egenskaperna viktigare än kön, ålder och geografi. Det tycker jag är bra och om valberedningen tar detta till sig så är vi en bra bit på vägen komna.

        Om jag nu går till det mindre bra sättet är när ledarredaktioner börjar kampanja för enskilda socialdemokrater. Även om ledarsidorna är fria som så bör de tänka ett extra varv utifrån sin position. Ser man sedan på vilken kandidat som de lyfter fram så ska man inte glömma att Per Nuder tillhörde ledningen av socialdemokratin när vi förlorade valet 2006 och har sedan dess inte, som jag upplever varit med i att driva på utvecklingsarbetet i partiet. Sedan är det samma fel argument som Peter Akinder på Östran använder som man använt kring Sven-Erik Österberg. En kompromiss som kan st å i mitten och hålla isär höger och vänster. Jag vill ha en ledare som med en tydlighet har en politisk agenda som partimedlemmar och väljare ställer sig bakom. Så med detta argument så är både Österberg och Nuder borta från min radar. Sedan har ingen av dem klivit fram och givit en programförklaring som vi medlemmar kan ta ställning till. Ett krav jag ställer på dem som kandiderar tilluppdraget att leda socialdemokratin och således snart landet Sverige.

       Så fram med er som vill leda Sveriges bästa parti visa er och ge mig er programförklaring. Vill även med det lyfta medlemmarna i VU och partistyrelse som jag stilla undrar vad ni vill och vad som gjort att ni bör sitta kvar efter extrakongressen?

Bloggat: Martin Moberg och Peter Johansson och Erik Laakso och Alexandra Einerstam på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,