20110108

Lördag i Vimmerby

Sitter i favoritfotöljen med datorn i knät, som vanligt om ni frågar sonen, och pustar efter ännu en skottning av denna dj...vla snön. Funderar lite på den kommande mandatperioden med en ny troligen vassare majoritet.

       Enligt vad jag hört så ska det bli en tydligare majoritet i Vimmerby. Det kommer innebära att oppositionen kommer få komma in senare i bland annat budgetarbetet och leverera våra förslag. Finns en bra poäng i det. Det blir en synligare majoritet som på ett helt annat sätt får ta ansvar för sina beslut. Det som möjligen kan ställa till det är om HELA majoriteten är med på banan och det inte bara är en ide av de nytillträdda kommunalrådet. En annan fara är att det kan bli ett politiserande som mer skadar än gör nytta för kommunen. Om så är fallet kommer enligt klassiskt majoritets mått, skulden hamna på oss i oppositionen. Så är det alltid att när majoriteten inte orkar driva igenom beslut så är det oppositionens skuld.

        I slutet på januari kommer det vara en samling med samtliga ordinarie ledamöter i nämnderna och då kommer det första signalerna var skåpet ska stå. Men frågan är om vi som tidigare ska vara delaktiga i processen eller inledda vår egen på sidan om. Om så är meningen enligt den sittande borgerliga majoriteten så hoppas jag vi tillförs resurser för att klara det arbetet. Om det vill säg väl så kommer det kunna stärka demokratin i Vimmerby. Vi kommer få två tydliga alternativ på vilken väg som Vimmerby ska ta. Finns det ett politiskt mod hos borgerligheten kan vi ur detta få fram ett otroligt bra förslag för Vimmerbybornas bästa.


       Men frågan är hur de "gamla" ordförringar och ledamöter som suttit sedan tidernas begynnelse kommer hantera denna nyordning? Personligen känner jag  mig bekväm i den och ser tydliga likheter med hur man arbetar i landstinget i Kalmar län.

       Vimmerby har problem av både ekonomiskt karaktär och verksamhetsmässigt. Det är få kurvor som pekar åt rätt håll och det finns ingen tydlighet vart vi ska. Det finns en grund kring Astrid Lindgren men svårigheter att utifrån denna fantastiska grund formulera en strategi för framtiden. Det politiska livet spretar som aldrig för och tjänstemännen vet inte vart de ska gå utan svamlar omkring utan ledning. Vimmerby står i en särställning när det gäller brandkårsutryckningar då det inte finns tankar och planer för hur vi i ett tidigt skeende hanterar frågor som dyker upp. Här ser jag förhoppningar med den nya politiska ledningen. Med en grund i näringslivet så kan det här komma delar tillgodo. Vidare så har kommunen en ny kommunchef som ställer krav på politiken. Jag ser det som positiva signaler.

     Så jag kommer under året att glatt återkomma kring utvecklingen i Vimmerby. Har själv bytt från omsorg och kommunstyrelse till Kulturen och ska utifrån detta syna politiken. Jag kommer vara lite mer utifrån än jag tidigare varit då man suttit som ersättare i kommunstyrelsen arbetsutskott. Så väl möt på det nya året.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,