20110222

Är Socialdemokratins tid ute?

Frågan och påståendet uppkommer med jämna mellanrum i kommentatorsfältet och frågan är relevant för inget är bestående för evigt bara för att finnas och leva på gamla meriter. Men jag anser att uppdraget finns kvar men verkligheten ser annorlunda ut och de gamla verktygen är av gårdagens modell. Kommer att ge lite exempel på att socialdemokratin är en rörelse för framtiden.

        Krisen i socialdemokratin och pratet om att det är gårdagens parti stämmer om vi inte gör något åt vår politik. Det stämmer att vi gick till val på en politik som hade bäring i gårdagen. En valrörelse som byggde på gårdagens meriter. Och ur det perspektivet så är socialdemokraterna gårdagens parti. Men jag säger inte att socialdemokratin som ide är gårdagen, tvärtom. De socialdemokratiska idéerna är lika moderna idag som i början på 1900-talet. Det som idag behöver skärpas är de verktyg vi använder och inte minst tron för socialdemokratins idéer. Hela världen tror på socialdemokratin antingen som ett hot eller som en möjliggörare men inte vi svenska socialdemokrater, vi har slutat tro.

         Anledningen till min tro på att socialdemokraterna är ett parti för 2000-talet är att uppdraget inte är utfört. Klyftorna finns kvar och har också förändrats. Vi har de ekonomiska klyftorna men också kunskapsklyftorna som blir än viktigare i de samhälle som vi är på väg in i. Ett samhällsbygge som än mer bygger på kunskap än ekonomiska resurser. Vi socialdemokrater såg på 90-talet detta och införde kunskapslyftet för att ge de som inte klarat gymnasiet nya möjligheter Vidare så gick vi vidare med kompetensstegen för att ge personalen inom äldreomsorgen mer kunskap inom sitt yrke. Vi har byggt ut högskolor och universitet i hela landet dock finns det kvar att göra. Allt med övertygelsen att alla ska ha rätt till kunskap. Inte bara fåtalet. Men vi vet också att genom detta så kommer Sverige som land klara att möta de framtida utmaningarna och konkurrensen från omvärlden. Våra politiska motståndare delar här inte vår syn utan vill att makten över kunskapen ska stanna hos fåtalet. De kommer inte att erkänna detta utan lugnt prata om en utsmetat kompetens som inte klarar konkurrenskraften gentemot omvärlden. Men vi är landet humlan som leder trots att vi gått fel väg gång på gång enligt liberala marknadsekonomer och högers tankesmedjor.

       Socialdemokratin för 2000-talet behöver som jag varit inne på i bland annat gårdagens postning se hur vi får med större delen av befolkningen och hur vi kan ge allt fler människor verktygen att kunna växa som individer. Med det så behöver vi också få en trygghetsförsäkring som är legitim och täcker stora delar av befolkningen. För den socialdemokratiska iden är att trygga människor vågar växa. Jag slutar här med att lätt konstatera att det finns en viktig roll för socialdemokraterna att spela i Svensk och internationell politik. Våra motståndare kommer aldrig att erkänna detta då de vet att vi är ett allvarligt hot gentemot deras idéer.

Media: SvDSvD, Ab, DN.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,