20110210

Åter sosse-light från regeringen nu gällande våra äldre

Idag så har regeringen beslutat att satsa en miljard på fyra år kring kompetensutveckling av äldreomsorgen, omvårdnadslyftet. De vill göra detta till en unik satsning, men det är åter bara en sosse-light.

        Regeringen har idag beslutat om att göra en satsning på personalen inom äldreomsorgen. Det är bra och kompetensen behöver höjas. Men när det påstår att det är en insats för att höja  statusen så skjuter det på sidan av målet. För att höja statusen behöver arbetsmiljön, arbetstider, lönen förbättras avsevärt samt personaltätheten som också fackförbundet Kommunal påpekar. Så dagens beslut i regeringen är bra för det behövs, en fortsättning på det Kompetensstegen som Ylva Johansson införde men som Alliansregeringen inte fortsatte, trots bra utvärderingar, när de kom till makten. Nu försöker de göra frågan till sin egen.

Media: TV4, SvD, DN.
Bloggat: Demensbloggen och Mats Olsson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,