20110210

Bra tänk av Kriskommissionen

Nu kommer tankarna kring att vi kan behöva en kongress till enbart för att formulera de politiska tankarna. Jag är försiktigt positiv till det. För den kongress som nu är påbjuden i mars så blir det bara val och mediahysteri.

      En kongress längre fram där vi innan har hunnit haft en öppen debatt kring vår politik är bra. För om vi ska seriöst få en politik som ligger i fas med framtiden och medlemmarna så behövs det tid och samtal. Men vi har bråttom för valet är i september 2014 och i god tid innan det behöver politiken ligga fast. Så när Kriskommissionen föreslår en kongress till hösten anser jag det ligger helt rätt i tid. Från början var jag emot att vi har kongressen i mars utan förespråkade en i höst. Så låt oss nu använda tiden till att föra ett bra samtal kring politiken. Att göra det brett så att fler än den inre kärnan leder samtalet. Låt diskussionerna spreta så att alla tankar och idéer kommer upp till ytan. Låt sedan kommisisonen, kris eller program samla ihop det hela.

Media: DN, SVT.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,