20110225

Mitt utförsåk kan gå bra men hur går Socialdemokraternas?

Det är inte jag eller partiet.
Innan  jag ska slänga mig ut i slalom backen. En resa som jag inte gjort sedan jag var tonåring vilket innebär att armar och ben är i fara, men vad gör man inte för släkt och barn... Så följer jag upp Peter Johansson och Johan Westerholm i sina postningar kring DE val eller rättare sagt DET val som ska göras.

          Åter så kommer dessa bombastiska listor med kandidater som vi vet antingen inte är tillfrågade eller en soppa av" alla ska med". Grunden för de problem som det Socialdemokratiska partiet står inför ligger i två delar. Dels att vi inte förlorat två val i rad med ett så stort väljartapp och sedan har vi inte haft en kronprinsessa/prins. De senare blir allt tydligare när vi ser hur illa vi sköter den process som nu ska ge oss en ny ledare. Risken att det kommer bli fraktioner och splittringar är uppenbar och den enskilde medlemmen känner sig överkörd över att endast kunna påverka valet genom att rösta på de kandidater som tidningarna lyfter fram och har omröstningar om. Inte de som de vill utan de som media sätter på agendan. Sedan bakom kulisserna i skuggorna sprider herrarna sina listiga planer för att inte hylla sin kandidat utan att svartmåla de andra. Likt Karl Rove så kampanjas det å det fullaste.

      Frågan är vad som kan göras nu för att lyfta upp frågan och på något sätt rädda den heder som räddas kan. För det som är skillnad mot tidigare val är att processen har blivit öppen i den meningen att media genom bland annat denna sida får se hur det går till och förhoppningsvis visar fler hur det inte kan gå till när Sveriges största demokratiska parti väljer ledare.

      Vi vet att Kriskommissionen vill ha en mer öppen organisation jämfört med idag. Där finns tankar som partiet ska ta till sig, men jag känner en oro att det kommer skjutas in under mattan och försvinna med att någon trampar på mattan. Det som nu kan göras för att reda ut lite av den misstro som finns är att de som är nominerade offentliggör om de verkligen står till kongressens förfogande som partiledare tillika statsministerkandidat. Det andra är att De övriga i partistyrelsen ställer sina platser till förfogande så att vi medlemmar får bedöma vilka av dem som vi har fortsatt förtroende för. De tredje är att kongressen i mars ajournerar till hösten och under den tiden utreder hur ledarskapet i partiet ska se ut med en tanke om ett delat ledarskap. Ett ledarskaps utredningen som tar nya tag i frågan partiledare, partisekreterare, gruppledare och möjligen vice partiledare. Den ska också peka på va uppdragen ska innehålla och utifrån detta ska val ske i höst. Valet av partiledare kommer vara klar men de andra ska väljas och processen öppen med stora inslag av utfrågningar och aktiviteter för medlemmar som ger partiet trygghet. Parareellt med detta så ska program kommissionen verka med nyfikenhet och öppenhet som ledord. Ett arbete där medlemmar, sympatisörer men också utomstående från höger till vänster bjuds in.


       Nu tar jag på mig skydden för att bege mig ut i utförsbacken. Likt partiet kan det gå bra eller allt för långt utför. Antingen kommer jag hem som en segrare med nya erfarenheter och vänner eller så finner ni mig på närmsta sjukstuga för att konstatera att jag inte klarar uppdraget. Dagens resa vet jag inte vad den slutar men för det Socialdemokratiska arbetare partiet hoppas jag att det slutar bra.

Media: SVT, Ab, SvD, SvD2, Ex, Ex2, DN, DN2.
Bloggat: Rasmus Lenefors och Sandro Wennberg på temat
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,