20110206

Rädsla, en krönika om veckan som gått

Sitter och tänker på veckan som gått och vad ska jag sammanfatta veckan med. Ett ord som kommer är rädsla. Så med det som ansats kommer här min krönika.

         Rädsla betyder enlig
t Wikipedia "Rädsla är en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer, både äkta och inbillade. Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av situationer, tillstånd, saker, människor och liknande, till exempel mörkräddhet. Rädsla varierar kraftigt från person till person, och kan sträcka sig från en mild känsla av oro till extrem rädsla, kallad paranoia, skräck eller fobi."
Med det i bagaget så ska jag ge er exempel på handlande som bottnar i rädsla utan att det sägs rakt ut. För det finns i många fall en tro på att man är svag om man uppvisar eller erkänner rädsla. Vill hävda att det är tvärtom en styrka att erkänna sin rädsla.

        Men rädsla kan vara farligt.  Det vi nu ser i Egypten är en blandning av oro och rädsla för vad komma skall. I sådana fall när vi inte vet vad som kommer hända är det lätt att ta till fel metoder för att möta förändringen. I Egypten med våld, oavsett från vilket håll det kommer en oro över de förändringar som är påkallade. Rädslan från de styrande som inte vet vad som kommer ske med dem. Rädslan från familjeförsörjaren som inte vet om familjen kan få mat och trygghet. Hotet från en mobb som söker sig fram genom gränderna. Den enskilda rädslan som snabbt föder en kollektiv som späder på den enskilde. En kollektiv rädsla som bygger mer på falsarier än fakta. Men för att komma tillrätta med det så behövs information och då är en av lösningarna den fria median som kan ge bilder av vad som sker. Men när även journalister känner rädsla så hindras de i sitt uppdrag och okunskapen föder mer rädsla som i sin tur späder på.  Det blir en rädslans spiral som är svår att motverka.

           Ett annat exempel på rädsla är närmare och det handlar om arbetslösheten och den otrygghet som kommer i dess fotspår. Här föds en rädsla kring vad morgondagen kommer ha med sig. En rädsla över att inte kunna försörja sig. Denna rädsla är många gånger grogrunden till främlingsfientlighet. För i sin egen rädsla att inte räcka till föds yttre hot som man kan skuldbelägga. Med att många människor är oroliga över vad framtiden har att ge så vi samtidigt ät så beroende av arbetet så blir allt som kan hota sin egen ställning en grundsten till otrygghet och rädsla. Så för att denna rädsla ska försvinna och med den stora delar av främlingsfientligheten behöver vi ge folk ett arbete att gå till. Ett arbete som ger den enskildes självkänsla tillbaka samt den trygghet som uppstår när man vet att räkningarna kommer bli betalda varje månad.

         Ett tredje sätt att spegla de negativa termerna av rädsla är det som nu sker inom politiken och då som exempel inom mitt eget parti, socialdemokraterna. Ett parti som varit den ledande politiska kraften under 100 år i Sverige men också en roll i det internationella arbetet. Ett parti som också sysselsatt mängder av människor som brunnit för samhällsförändring. Men så är det något som inte stämmer och oron infinner sig bland medlemmar och anställda. Kommer det finnas en plats för mig imorgon och kommer min tankar att räknas eller är min roll i partiet över. Åter så föds en rädsla som leder till ett smutsigt politiskt spel. Ett spel som går ut på att satsa på rätt häst och att kasta skit på de andra. Allt på en grund av rädsla att inte få vara med i den hetluft som det innebär. Politiken är en varm värld så länge som man är på banan men det finns inget till övers för de som lämnat arenan eller inte passar in i ramen. Rädslan att en dag upptäcka att dörren är låst föder inte utveckling utan inskränkthet och intolerans. Precis det som nu sker i mitt parti. Receptet är att öppna dörrar belöna de som tänker olika. Inte så att vi ska köpa allt men vi blir tvungna att tänka ett varv extra. Vidare så måste vi acceptera att människor kommer och går och så ska det vara. Att jobba i ett politiskt parti är ett uppdrag över tid, men inte livstid.

         Som avslutning så finns rädslan och på rätt sätt är den sund och ska bemötas på ett klokt sätt. Men fel så kan det bli en kraft som föder så mycket av de avarter som vi människor besitter. Så är du rädd erkänn, var stolt. Men se till att vi tillsammans undanröjer de hinder som finns för att komma över sin rädsla. Se varandra och de möjligheter som vi rymmer inom oss.

Media: Ab, Ab2, Ex, Ex2, Ex3, SvD, SvD2, SvD3, DN, DN2 i krönikans riktning eller så
Bloggat: Peter Johansson i krönikertagen. Staffan Lindström på ämnet rädsla
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,