20110217

typ två K mot framtiden

Sitter på ett skumpande tåg mot Stockholm. Det är möte med Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB. Ett möte där kulturen kommer stå i fokus, så långt från partiledardebatter som jag kan komma. Ett andningshål, ett utvecklings arbete.

          Den framtida tillväxten i Sverige och mitt Vimmerby kommer inte vara baserad på den traditionella tillverkningsindustrin utan något nytt. Två K kommer enligt mig finnas med i den framtida utvecklingen. Det är klimatfrågan som är en stor bred fråga med stor potential att leda många branscher. Det är inte bar en möjlighet utan ett direkt tvång att göra denna omställning. Men det innebär också att de som är på banan tidigt kommer få fördelarna och krasst stjäla marknadsandelar.  Socialdemokraterna har sett frågan genom tecknandet av det "Gröna Folkhemmet" men frågan är om de kommer gå mot verkstad? Jag kliver vidare mot det andra K:et

       Kultur en motor i personlig utveckling men också en samhällsutvecklare. Det är inte av intet att makten alltid varit mån om att styra eller kringgärda kulturen. Det finns en kunskap om den förändringskraft som kulturen bär bland beslutsfattare. En förändringskraft som inte alltid går att tygla och därav känns besvärande. När politiken dock släpper tyglarna och låter kulturens kraft komma till tals så sker förändring och jag hävdar att det är en utveckling av det goda och en utveckling som i många stycken går samman med frågan kring klimatet.

       För Vimmerbys del så är de två K:na helt avgörande för hur vi ska klara framtiden. Jag ser nämligen landsbygden som en stor vinnare i klimat frågan. Vi har det som storstaden inte har. Vi har nämligen de framtida råvarorna framför näsan på oss utan att vi är medvetna om det. Vidare så sitter vi på en av de starkaste kulturella värderna  i form av Astrid Lindgren och det hon förde med sig. Med rätt förvaltande av K:na så kommer Vimmerby gå en ljus framtid till mötes. Så sittande på tåget kommer jag idag vara en del av den framtiden i Vimmerby.


Media: E:24, SvD, SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,