20110216

Kvinnor Kvinnor men männen?

Så har det inkommit svar på den enkät som Öppna kriskommissionen sände ut för ett tag sedan. Men svaren är få och då särskilt från männen.

   Veronica Palm, Ylva Johansson, Lena Hallengren och Maryam Yazdanfar, Berit Högman och Marie Granlund, samtliga gruppledare i riksdagen har svarat medan männen inte svarat. Jag har svarat på enkäten är men är en av de få. Enkäten som vi i Öppna kriskommissionen sände ut för att få lite svar på vad de ledande nu eller tänkta ville med sitt uppdrag och sitt parti. Men åter så är öppenhet av fara på intet annat sätt kan man tolka att männen i ledande positioner inte svarat. Det verkar vara en kultur av att inte behöva stå till svars för sina handlingar och framtida uppdrag.


       Så tack till er som svarat Det hedrar er och med tanke på de signaler som Kriskommissioen skickat så tillhör ni framtidens socialdemokrati. Vi återkommer med svaren från de svarande i senare inlägg.

Media: Politikerkollen Ab.
Bloggat: Alexandra Einerstam, Sandro Wennberg, Annika Högberg och Johan Westerholm.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,