20110217

Menar de allvar, eller är det populism?

Dags att vakna nu. Så kan man sammanfatta frågan kring att skjuta på valet av partiledare i socialdemokraterna. Många bloggare och gräsrötter lyfte den frågan i ett tidigt skeende men då var det tyst.

          På förtroenderådet lyfte bland annat Miguel Odhner frågan kring en mer öppen process i valet av nu partieldare för socialdemokraterna. Frågan gick till omröstnings och nederlaget för öppenheten var ett faktum. Den främsta företrädaren för slutenheten var partisekreterare Ibrahim Baylan. Men från gräsrötterna och sidoorganisationerna var det annat ljud.


        Nu när frågan är på upploppet har tydligen ett antal representanter fått annat att tänka på och vill skjuta på processen. Om jag ska vara ärlig så blir det bara en fars. Ett spel för galleriet, då det märker vartåt framtiden pekar. Tror de på allvar att man nu kan skjuta på valet av ledare så är det inte lite naiva. Vart var de när frågan dömdes av på förtroenderådet. Där chansen fanns att förändra den ålderdomliga slutna processen.

        De svar som Aftonbladet idag fått på sin enkät blir bara ett populistiskt utspel som jag har svårt att ta på allvar. Har jag fel och det verkligen har ändrat sig blir ingen gladare än jag, men det är märkligt att de kommer ut dagarna efter att Kriskommissionen presenterat sin rapport. en rapport som i många stycken tar rygg på Öppna Kriskommissionens tidigare rapport från oktober. Men, hur var det? Sent ska syndaren vakna...

Media: Ab, Ab, SVT.
Bloggat: Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,