20110320

Brev till ombuden och Håkan Juholt. Öppna dörren som partistyrelsen stängt!

När partistyrelsen i veckan stängde dörren för en extra kongress i höst så är nu två vägar möjliga och det ena är att våra valda kongressombud tar ett annat beslut alternativt att 5000 medlemmar kräver en extra kongress. Så med det så ställer jag samma fråga som Peter Johansson och Johan Westerholm har gjort.

       Dessa frågor ställer jag till partiledningen och ombuden i Kalmar län om vad de vill. Frågorna är detsamma som Peter Johansson ställt samman.
Kriskommissionen argumenterade i sin rapport för att fortsätta den kommande kongressen till hösten i syfte att lägga fast en uppdaterad politisk kurs. I det dokument partiledningen presenterade inför kongressen andas inte en stavelse om detta. Jag anser att det är djupt oroväckande.
Vi har inte råd att vänta tills 2013 för att slå fast en ny politik inför framtiden. Vi kan heller inte låta den organisatoriska blindtarm som kallas förtroenderådet avgöra de politiska prioriteringarna som ska ligga till grund för en valseger 2014.
Vi har valt er för att ni ska leda och nu är det dags. Jag ställer frågan till Er vad ni vill och varför?
  1. Anser ni att det är klokt att vänta ända tills hösten 2013 för att slå fast en ny politisk kurs?
  2. Kommer ni att föreslå att kongressen återupptas i höst?
  3. Vilka motiv anger ni för ert ställningstagande?
Jag vill även ställa samma frågor till de 350 ombud som på kongressen ska representera medlemmarna i det Socialdemokratiska partiet. Er roll är att agera utifrån medlemsintresset, inte att vara ett språkrör för era respektive distriktsstyrelser.
Jag kräver att ni lägger örat mot marken och känner den vilja till delaktighet som finns bland partiets medlemmar .
Jag förväntar mig att ni inser, att ni som ombud, har makten att besluta. Ni har ett klart mandat från medlemmarna. Vem av er har modet att gå upp i kongressens talarstol och föreslå att kongressen inte ska avslutas på söndag eftermiddag, utan ajourneras för att återupptas i november, med ett klart uppdrag att fatta skarpa beslut om en ny politisk inriktning?
      Jag kommer även att mejla ett antal ombud för att få svar vart de står i frågorna. Svaren kommer publiceras på denna blogg vart efter de kommer in. Även om de inte kommer några svar så är det också ett svar som kommer publiceras.

Media: Ex, SVT.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,