20110322

Hur tar vi han om kompetensen, del2. Ett socialdemokratiskt universitet

Med de tankar som jag luftade på förmiddagen går jag vidare ett snäpp. Grunden är att socialdemokraterna tar tag i frågan om att skola medlemmarna på allvar. Kriskommissioen pekar på behovet.

         Tanken från morgonen som jag vill utveckla är -Ett par funderingarna är om arbetarrörelsen kunde starta någon form av ”akademi” som kan vara både bollplank, kritiker och mentorer. Vi vet att bland annat vår avgående VU-ledamot Tomas Östros har en akademisk utbildning som vi borde kunna använda i ett arbete med att skola framtida ledare inom partiet. Jag vet att Kriskommissionen pekar på att vi måste utbilda varandra bättre inom partiet.

         Så sakta väcks det en tanke kring en akademisk utbildning där vi knyter till oss ledande akademiker både inom partiet som exempel Thomas Östros men också andra framträdande personer inom de sektorer som vi under studierna betar av. Jag ser en möjlighet att läsa på halvfart under fyra år för att vara färdig när en ny mandatperiod tar vid. Studierna bör bedrivas med en befintlig Universitet/Högskola och gå att läsa på distans uppkopplad på de högskolecenter som finns runt om i landet. De föreläsningar som erbjuds bör vara öppna för medlemmar att ta del av men också intresserad allmänhet. För ju fler som får kunskap desto större blir kraften. Arbetarrörelsen har alltid haft devisen kunskap är makt och med tanke på att samhället allt mer teoretiseras så behöver vi sprida de akademiska kunskaperna till fler. Jag vill här markera att det inte ska vara ett krav för en ledande position i partiet att man erhållit akademiska poäng. Det handlar om att sy ihop utbildningar som passar oss, utifrån vad vi som socialdemokrater vill åstadkomma med samhället. Men också att bli bättre politiker som kan driva organisationen och landet framåt. Det ska också i utbildningen ges utrymme för våra tidigare ledare att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

       Ämnen förutom nationalekonomi som bör beröras är demokratiutveckling, statskunskap, utrikespolitik, ledarskap, organisationsutveckling, politiska ideologier, företagsekonomi och entreprenörskap med mera. Kan även tänka inslag av skrivande, språk och retorik. Föreläsarna ska vara de främsta inom sina respektive områden. Måste gärna se att de har värderingar som ligger i samklang med arbetarrörelsen. Detta får dock inte innebära att andra åsikter inte är välkomna. Men detta är inte en generell akademisk utbildning utan ett försök att få fram kunniga socialdemokratiska politiker. Jag ser att det kan finnas möjligheter att bygga utifrån de kunskaper som man har med sig in. För min egen del skulle hela paketet vara aktuellt :)

       Så jag började i morse med ett inlägg om att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som våra gamla ledare på olika nivåer besitter. Detta samlat i en akademi. Vidare så formades tanken kring att även ge kunskap utifrån detta och då samverka med ett lärosäte kring utbildningen. Att låta akademin bli ansvarig för detta. Det blev ett steg vidare i tankeverksamheten. Och ska erkännas att jag inte kommer gå in på detaljer utan lämnar de till berörda om de finner idéen tänkvärd att verka vidare med. Så kunskapsbygget går vidare.

           Kongressen är nu om ett par dagar så till kongressombuden. Ta med detta. För sista meningen i ert underlag lyder som följer -Utveckla det politiska ledarskapet. Studier och utbildning ger förutsättningar för tillväxt i kompetens. Vilka insatser kräver detta? Här är en tanke, lyft den i talarstolen. Vill ni ställa frågor så finns jag på plats. Tveka inte!

Media: Politikerkollen, Ab, Ex, Ex2,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,