20110316

RUT en vattendelare

Denna har inget med inlägget att göra
Så är debatten kring RUT åter igång på de borgerliga ledarsidorna. Ett bidrag som enligt mig leder fel. Visst behöver man finna modeller som hjälper familjer med livspusslet men då är inte RUT vägen att gå enligt mig. Även våra äldre behöver hjälp och då är inte RUT rätt väg att gå.

         Ska försöka bena ut det här med RUT med start i mitt Vimmerby. Vimmerby ligger i Kalmar län och är ett av landets regioner med många låginkomsttagare. Ser vi på Vimmerby är det många av de pensionärer som har hjälp från hemtjänsten som inte betalar någon avgift då de inte har har utrymme till det. Med andra ord så spelar det ingen roll hur mycket den moderatledda regeringen subventionerar hushållsnära tjänster. De kommer inte ha råd. Men vad som händer i kommunen är att man drar in på omsorgen för att det finns ett "alternativ" som de äldre kan vända sig till. Som exempel så hade kommunen en fixartjänst som i ett inledningsskeende drevs med statliga projektmedel. När det var dags för kommunen att ta över det ekonomiska ansvaret försvann den och moderaterna hänvisade till RUT. Men de som verkligen behövde hjälpen ute i hemmen hade inte råd med RUT. På sikt finns stora risker att kostnaderna för det offentliga ökar då en viktig del av fixartjänsten var att minimera fallskador bland äldre som är en stor kostnad för sjukvården och den kommunala omsorgen.
 
         Det som sker är att det sker en transferering av kostnader från det gemensamma över till den enskilde. Vi ser hur kommuner skär ner i verksamheter för att hänvisa till den privata marknaden. Sakta gröper man ur osten så det är mer hål än ost. Som socialdemokrat har jag inget emot att det finns en privat tjänstemarknad som erbjuder olika tjänster för att underlätta i hemmet. Det är bra och jag ser gärna att den växer, men den måste stå på egna ben. Vi har idag begränsade resurser och hur vi använder dem måste övervägas. Om RUT var konjunkturanpassat skulle jag kunna ta det i övervägande men den ingången finns inte från regeringens satsning. Det är problemet att man med RUT som förevändning gör ingrepp och nerdragningar inom den kommunala omsorgen (pratar inte om den drivs offentligt eller privat) för att styra människornas behov till marknaden där ingen hänsyn tas till omsorgsbehov eller plånbok.

         Ser vi sedan på hur barnfamiljer ska kunna få ihop livspusslet så behöver vi finna former. Men RUT är inte den framkomliga vägen för mig utan för mig är det att se till att det finns omsorg när familjerna behöver det. Åter så ser jag på de som arbetar skift i Vimmerby och den moderatledda kommunen inte anser sig ha behov eller råd med helg och nattdagis. Åter så blir det val från samhällets sida hur vi fördelar skattemedel. Vilka delar vi gemensamt väljer att satsa på ligger i vår ideologiska hemvist och gör RUT till en så inflammerad fråga. Att välja ut en del av en stor tjänstesektor och välja att subventionera den genom ett avdrag blir därför en vattendelare. För min del så blir det enkelt att se att våra gamla och sjuka inte har det stöd som de behöver för att få en bra ålderdom som också innebär minskade kostnader för sjukvården på sikt.

        Till slut så ställer jag mig också frågan om det är ur en arbetsmarknadssyn är det optimala stället att lägga samhällets resurser för att få fart på arbetstillfällen. Allt pekar på att de inte är det då företagen inte kommer kunna stå på egna ben ens i en högkonjunktur. Att då understödja en marknad som inte verkar kunna bära sig själv är för mig konstigt och än mer att en moderatledd regering gör det. Bilden för mig är att de därav handlar om en ideologisk svängning som har pilspetsen riktad gentemot de offentliga. Med olika små spetsar så försöker man slå hål ideologiska hål på den gemensamma välfärden. Var för sig inget märkvärdigt men sammantaget ett samhällsskifte till mer marknad och mindre behovsprövning.

Media: SvD, SvD ledarbloggen, DN, DN2, Ex,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,