20110312

Socialdemokrati för framtiden

Vänster-höger vad är vad? Gammal eller ny socialdemokrati. Ja vad är vad och går det att sätta etiketter på oss och en politik som vi driver eller bör driva. Det är lite funderingar som kommer så här en lördag efter att valberedningen presenterat sina kandidater till ny ledning för socialdemokraterna.

        Satt på morgonen och funderade lite på denna vänster-höger skala inom socialdemokratin. Vi kommer nu få en ledning som rapporteras driva partiet till vänster. Men vad är vänster? Är det lika med förstatligande? Det finns ofta också en likhetstecken med traditionalist i bilden. Men och vi ser tillbaka till socialdemokraternas ursprung och de arbete som skedde i början på 1900-talet. Inte skrek socialdemokraterna på staten utan man tog saken i egna händer för att hjälpa medlemmar och de som hade det svårt i samhället. Folkrörelsen bildades med alla de inslag som fanns. Allt från ett brett föreningsliv utifrån unga, nykterhet till bildning med mera. Vidare så löste man problemen med mat och trygghet genom att starta företag. Konsum och Folksam var och är två exempel. Borgerligheten försökte begränsa detta men lyckades inte.

       Arbetarrörelsen var en rörelse som löste problemen där man såg dem. Inte väntade man på att staten eller kommunen utan man fixade. Med tiden ökade Socialdemokraternas inflytande i politiken och med de så kom reformer som underlättade för det arbetande folket. Sakta men säkert så tog staten över de ansvar som vi gemensamt haft inom föreningar. Vi tappade kontakten med medborgaren och började sakta bli en del av systemet som vi bildades för att motverka. Nu har vi kommit till vägs ende och en ny (eller ska vi säga traditionell) socialdemokrati börjar växa fram. Hos många får de namnet höger för de bildar föreningar och startar företag, allt för att hjälpa invandrare och unga som står utanför. Jag lyfter här det arbete som sker i Södertälje med Anders Lago som drivande. Vet att det finns dessa tankar även hos Johan Persson i Kalmar. Orter där socialdemokratin går framåt och uppskattas av medborgarna. För mig är det att lära av våran egen historia. Att gå tillbaka till de framgångsmetoder som vi växte på.


          Så med blivande partiordförandens, Håkan Juholts, ord så måste vi bygga en social demokrati. En rörelse som tar avstamp i vårt ursprung med våra värderingar tydligt med oss. Men som formulerar lösningarna utifrån dagens vardag. Lösningar som också tilltalar medelklassen i storstädernas villaförorter så att de känner sig delaktiga och att de får något av de som sker. Frågan är inte enkel att svara på men nödvändig och vi åter ska bli en framgångsrik rörelse som har möjligheten att vinna val så vi kan genomföra vår politik. Jag kommer återkomma kring dessa frågor och mer hur vi ska formulera svaren för en framtids politik för ett socialt sammanhållet Sverige och i slutet värld.

Media: Ab, Ab2, Ab3, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6DN, DN2, DN3, Ex, Ex2.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,