20110312

Om lokalmedias makt. Nu SN-gate

Idag så rekommenderar jag att ni läser min vän Fredrik Pettersson som skriver hur lokalmedia hanterar sanningen och hur de agerar på den politiska arenan i skyddet av att vara just bevakande media.

      Under en tag så har det pågått en granskning av arvodena i landstinget Sörmland och inget fel i det. Vi politiker och makthavare ska granskas och tåla det. Men det måste finnas en rim och reson i granskningen och media måste kunna backa när det inte finns lik att gräva upp.  I falllet SN-gate så har inte de klarat sin roll och Fredrik Pettersson ger en tydlig bild hur det gått till. Även på andra ställen i landet finns det ofta en dominerande tidning som sätter och styr agendan. Tidningar som har svårt att dra gränsen mellan det journalistiska och ägarens tyckande. I Vimmerby har vi Vimmerbytidning som är i de ställningen. Åter så ska vi granskas men inte utifrån en tidnings politiska agenda utan ifrån ett allmänintresse.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,