20110404

Socialdemokraterna och företagen

Utifrån min morgonpostning tog Johan Westerholm bollen och tog den ett steg vidare vilket fick mig att tänka ett varv till och tar tillbaka bollen för ännu en tanke kring den socialdemokratiska politiska utvecklingen gällande näringspolitiken.

          Johan Westerholm ställer frågan om Wallenberg-sfären är rätt samtalsparter idag när vi ska utveckla näringslivet eller om de har kommit till ett bäst före datum? Det finns mycket i det som jag håller med om och därför så tror jag att vi måste ta användning av den lokala partiorganisationen för att se varför företagen i kommuner likt mitt Vimmerby frodas eller går dåligt. Vad som behöver göras för att utveckla entreprenörskapet verkar skilja när man lyssnar på branschorganisationerna kontra den enskilde företagaren. Bortom alla dessa plakat appeller om sänkt skatt och avskaffande av LAS finns det andra frågor som mer verkar vara akuta att åtgärda. Det är dags att vi sätter oss ner och för samtalet kring utvecklingen av företags Sverige. En utveckling som inte hänger på att de anställdas trygghet ifrågasätts. En utveckling som inte handlar om mest privatiseringar innan man dör vinner...

        För mig handlar det om fyra linjer. Två nationella, en regional och sist men inte minst den lokala nivån. Om vi börjar lokalt så gäller det här att få till ett förtroende kring de olika roller som vi spelar. Allt från den kommunala tillsynsmannen till den drivna entreprenören som inte vill eller orkar vänta på en trög kommunal administration. Här är det avvägningen mellan likhetsprincipen och möjligheten till utveckling som kan vara en brytpunkt som är svårlöst. Det viktigaste på lokal nivå är ändock är att finna ett naturliga mötesplatser och ett bra samtalsklimat. när vi sedan kommer till den regionala nivån är det av vikt att kunna vara behjälplig med nätverksbyggande mellan företag och olika utbildningsaktörer, samt att se till att det finns en fungerande infrastruktur. En sak som är viktig att förstå är att företagen inte har några geografiska myndighetsgränser utan det är bara vi som har. Så här har de regionala myndigheterna ett arbete att utföra som innebär spela sig samman så att två företag på var sin sida länsgränserna inte har olika förutsättningar. Jag upplever så fallet idag.

         När vi sedan kommer till den nationella nivån så var det två bitar som jag tänkte ägna mig åt. Dels är det en översyn av lagar och regler. Jag vet att den sittande regeringen arbetar med det men frågan är hur det går. enligt tidigare uppgifter från Svenskt Näringsliv fanns det en hel del att önska kvar. Men det viktigare biten som socialdemokraterna bör lägga energi på är att med forskning och utveckling av entreprenörskap. Vad är det som driver men också hindrar. Vill också här tillsammans med företagarnas organisationer se runt hörnet vad som är de kommande branscherna. Vi måste nämligen våga släppa det gamla för att ta till oss det nya. Personligen vill jag se en utveckling där vi utvecklar företag inom områden som arbetar med omställningen till ett grönt folkhem. Tror att det är där som vi med rätt stöd kan bli världsledande. Här gäller det att koppla forskningen till företagen.  Ett par punkter i socialdemokratins nystart fick ni här.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,