20110402

Att göra partipolitik av administratioen.

Tänkte plocka upp spåret från igår kring moderaternas politiserande av regeringskansliet. Det är en fråga som man inte kan släppa så där för den rymmer flera dimensioner som jag vill belysa.

        Om vi börjar med den rent uppenbara att de opolitiska tjänstemännen blir megafoner till ett av partierna i riksdagen medan de andra inte kan utnyttja denna del så är det nog ingen som ifrågasätter det. Det kom kommenterar igår att även socialdemokraterna hade nyttjat tjänstemännen och om så är fallet så kritiserar jag även det. Jag har som aktiv kommun- och landstingspolitiker arbetat hårt med att sära på rollerna. Det är viktigt utifrån medborgarnas förtroende för den offentliga verksamheten. För vart kommer man dra den partipolitiska gränsen och kommer detta även gälla kommuner och landsting.

         Men det finns de länder som har en mycket mer utbredd politisering av tjänstemannakåren. USA är dett lysande exempel på det där i stort sett alla tjänstemän byts ut. Centerns gamla partisekreterare Åke Pettersson berättande för mig om en tillställning på en Amerikansk ambassad i Europa. Det var ett par veckor efter att en ny president hade installerats i Vita huset och det rådde en viss nervositet om vad som skulle hända. På kvällen när festen var igång kom det ett telex med innebörden att alla skulle packa och åka hem. Och med det så var det alla, möjligtvis med något undantag för CIA-agenter. Fick ingen förklaring till hur överföringen gick till men är tveksam att den kan fungera bra med ett sådant system.

        Förutom risken till kunskaps- och kontinuitetstapp så uppkommer en massa nya kostnader. Dels i överförningen som kan kräva att man dubblar. Vidare så kommer lönerna säkert att öka generellt med tanke på den osäkerhet som komme finnas i systemet och troligen kommer vi få stora summor i avgångsvederlag.

        Vidare kan jag koppla detta till den resa som socialdemokraterna varit med om. Detta med att man har svårt att lämna stolen man sitter på. Att veta att man efter en valförlust blir arbetslös kan leda till en ökad frestelse att fuska. Inga belägg men tar en fundering som jag fick med mig från Uganda där en tjänsteman undrade vad som skulle hända om den sittande presidenten förlorade valet. För de hade aldrig varit med om det. Det fanns en stor oro för utvecklingen. Det är därför av vikt att vi behåller systemet vi har idag men också ser över hur de politiker antingen valda eller anställda kan kliva av stolen utan att de hamnar på soptippen. Med andra ord så kostar demokrati och vi har idag en fungerande kombination av partipolitik och opolitiska tjänstemän. Visst kan det finnas gränsdragningar som behöver ses över.

      Så moderaterna backa från er framfart med att partipolitisera det som inte hör hemma i partierna. Att sakta försöka utöka den partipolitiska arenan utan att vi för ett öppet samtal kring vart olika ansvar ligger. Det är bara en klockren bakläxa som innebär att ni får gå hem och göra om. Det funkar inte med en propagandaminister som ska styra allt.
 

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,