20110527

Juholts mustasch täcker Reinfeldt effektivt...

Är Håkan Juholt en ly ledare för Socialdemokraterna eller en gammal. Frågan är aktuell utifrån opinionssiffror och utspel från Thomas Bodström. Är han den ledare som säger det vi vill höra eller är de så att det finns nytt byggt på gamla traditioner i Juholts tankar?

          Samtidigt som Thomas Bodström tillsammans med borgerliga ledarsidor kritiserar Håkan Juholt och vi bloggare jagar på från vår position så stärks opinionssiffrorna. Det kan finnas en del orsaker bakom det. Den ena är att syns man så finns man och medan moderaterna lever ett liv i skymundan så skrivs det spaltmeter på spaltmeter om socialdemokraterna. Så när den borgerliga ekokammaren gör allt i sin makt för att skriva ner Håkan Juholt så kan det faktiskt ha motsatt effekt.

          Vi måste nog också ta med i beräkningarna att vi fått en partiordförande som går hem i media. Likt Erlander så skrattar man med en politiker och inte åt, och det är en avgörande skillnad. Vi som känner Håkan Juholt vet att man mår bra i hans omgivning och att han ställer krav på handling. Så med det knyter han samman med en äldre tradition kring ledare. Men sedan vill ha öppen debatt och kritik. Så Bodströms kritik tror jag bemötes positivt i de delar där de fanns något att tycka till om.

        Sedan må det vara så att viljan att förändra världen går lite snabbt och därav ett antal plumpar i protokollet. Det är jobbigt och jag som bloggare vet inte alltid vad man ska tycka om utspelen som våra centrala personer kommer med. Ska jag hålla den positiva tonen så är det ändå bättre med någon form av liv än att döden verkar pigg. Men är det så att man vill sända ut lite testfrågor. Låt någon annan göra det än de främsta företrädarna. Mycket av detta handlar om att vi inte i dagsläget har en fungerande kommunikationsavdelning. Detta måste åtgärdas snabbt. Men då handlar det inte bara om att fylla ett antal stolar utan att rekrytera människor som kan det nya medialandskapet och också göra politiska värderingar.


          Om vi sedan ska närma oss politiken så har Håkan Juholt sått embryot till något nytt, baserat på våra värderingar. Tre begrepp som nu ska fyllas på med handfast politik. Det är kunskapsbaserad ekonomi, Värdeburen tillväxt och social investerings politik. Jag anser att detta är grunden till en fortsatt framgångsrik socialdemokratisk era.


          Så dagens undersökning kan tolkas positivt som att vi är på gång men samtidigt kan det visa på den osynlighet som regeringspartierna står inför. Oavsett vad så vet vi att Juholts mustasch täcker Reinfeldt effektivt...

Media: Ab, Ab2, Ab3, Exp, SvD, DN, DI, SVT.
Bloggat: Peter Johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,