20110526

När regeringen saknar politik bombar ekokammaren socialdemokraterna

Idag blir det ett spår kring hur de borgerliga ledarsidorna åter försöker skriva ner Håkan Juholt. I allt från sina ledaregenskaper till utrikes- och säkerhetspolitiken. Bilden är tydlig. Splittra socialdemokraterna och dölj regeringens oförmåga till att driva politik.

         Om vi börjar med det sista så kan man idag i DNs osignerade ledare (som så ofta när Håkan Kritiseras) som i grunden är en hyllning till Nato. Vi kan läsa att Håkan Juholt och socialdemokraterna inte begriper Libyens bästa så länge man inte gör som Nato vill. Lägg märke till att uppdraget nu utgår från Nato och inte FN. Den förskjutning på säkerhetspolitiken de senaste åren har gjort att Nato blivit lika med FN. Som DN agerar idag så försöker de ge sken av att Nato är den formella garanten för världsfreden och att det är uppställningen bakom Anders Fogh Rasmussen, Nato istället för Ban Ki-moon generalsekreterare i FN. Vi må vara kritiska till hur FN fungerar i delar men fortfarande är det den enda som kan låtas vara den part som kan utdela uppdrag av militär art över nationsgränser. Den rollen kan inte vi låta Nato spela som har helt andra intressen än FN.

          För det som också FN har i sin verktygslåda jämfört med Nato är de humanitära biten. Socialdemokraterna pekade just på dessa åtgärder där Sverige borde vara en aktiv part men det har den borgerliga ekokammaren knappt skrivit en rad om. Det är en klassisk bombhöger som ger uttryck på ledarsidorna. Detta pekar för mig på två saker. Dels så är det av klassikt borgerligt snitt att bomba till fredsmodellen samt att det är ett passande område att jaga Håkan Juholt på. För genom att presentera den andra delen av socialdemokraternas rapport kring en framtida Libyen-insats så hade en helhet växt fram som ger bilden av en helhet. Men med tanke på att regeringen ivrigt påhejade av folkpartister inte tar egna initiativ utan bara väntar på bombuppdrag från Nato så vill man inte att den helheten ska komma fram i väljarnas ljus. Bara bomber gäller...

         Åter så ser vi en passiv regering som inte har en politik för det aktuella skeendet och framförallt inte en beredskap för morgondagen, när bomberna tystnat. Med det i tanken är det inte konstigt att DN kliver fram för att hjälpa till att dölja denna tomhet.

        Att sedan det så passande i den andra morgontidningen, SvD, tar till Bodström för att skita ner Håkan Juholt bygger på samma teori. Grunden är att alla som kritiserar sittande socialdemokratisk partiordförande är en hjälte och sitter på sanningar. Så har det varit i media sedan urminnes tider och har inget med David och Goliat retorik att göra utan är bara till för att slita isär en motståndare.

Bloggat: Peter Johansson som upptäckt en baksmälla.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,