20110526

Socialdemokraterna, gårdagen är inte morgondagen inte ens i Vimmerby

Det ohållbara är gårdagen. Det enda det duger till är som referens för framtida beslut. För en sak vet vi. Världen förändras och trott det eller ej, men även Vimmerby gör det. Men kan det vara så att Vimmerby och socialdemokraterna har mer som förenar än skiljer?

         Socialdemokraterna ska inom kort utse en organisationsutredning. Det behövs och det är av vikt hur uppdraget formuleras. Jag vill göra en resa i mitt Vimmerby som kan ge en del svar till hur socialdemokraterna ska fortsätta vara en politiskt kraft att räkna med. Vimmerby och socialdemokraterna har likheter.
Två organisationer som bygger på starka värderingar som delas av en stor majoritet av befolkningen.
Två organisationer som har svårt att lämna gårdagens framgångar inom industrisamhället.
Två organisationer som har kända ansikten vid sin sida.
Två organisationer som har styrkan att förändra vardagen för de som bor där.
Två organisationer med nya ledningar som kan sätta avtryck.

         Om vi börjar med historiens framgångar som också blir den tyngsta kvarnstenen att bli av med. Det gick igår då borde det gå idag. Lokalt kan jag se slitningarna i partiet mellan de som ser besöksnäringen och tjänstesektorn med utbildningssatsningar som framtiden. Detta står mellan de traditionella som fortfarande håller fast vid ”bruks”tanken. Att det är i fabriken allt välstånd produceras och det är där jobben finns. På en rak fråga så undrade jag hur det såg ut när det största gjuteriet för ett år sedan hade över 700 anställda och idag ligger långt under och kan kanske nå 600 som bäst. Hur kan denna industri var framtiden medan besöksnäringen växer? Den industriella utvecklingen är positiv och ska inte stoppas. Med robotisering har massa arbetstillfällen försvunnit men med det också de farliga/ohälsosamma arbetsplatserna. Törs man skriva att utvecklingen har minskat antal skitjobb inom industrin. Det är en utveckling som ska bejakas. Ingen vinner på att bromsa.

         Detta är en av de frågeställningar som partiet måste brottas med lokalt som nationellt. Men jag vill säga att detta inte bara är en politiskt fråga utan i höggrad en organisatorisk. För hur vi organiserar oss är av vikt för att kunna ta till sig och förmedla ny kunskap om samhällets utveckling. För socialdemokratin har genom åren inte bara varit en politiskt rörelse utan också haft ett folkbildnings ansvar, inte utpekat men det har funnits där tillsammans med fackföreningsrörelsen.

         Kombination av att funnits tillgängligt ute bland folk och förmågan att se det nya är en av de bidragande orsakerna, förutom våra värderingar, till att socialdemokraterna varit den ledande politiska kraften i landet.

         Åter till Vimmerby och vardagen med frågan kring utvecklingen. Ska kommunen satsa pengar på Astrid Lindgrens barndomshem och bygga ut verksamheter där eller avveckla och satsa allt på på vård, skola och omsorg. Frågan är inte direkt partipolitisk utan bara politisk. Splittringen skär genom en stor del av partierna som sitter i fullmäktige. Är det att gasa att satsa på Astrid Lindgren? För en utomstående kan detta verka mysko hur en sådan fråga ens kan ställas men i Vimmerby är man hemmablind och ser inte hur dessa satsningar ger arbetstillfällen och sätter kommunen på kartan. Åter så är den traditionella industrin som är gårdagen, dagen och framtiden. Allt medan varslen kommer.

          Den resa som Vimmerby nu gör är vi inte ensam om. Hultsfred gör det med musik, Hällefors låter grytan tala. Allt medan ljudet från industrin tystnar allt mer. Sakta så omvandlas den svenska landsbygden och det nya smyger sig på. På barriärerna står ett par tappra själar från arbetarkommunen och den lokala fackklubben och skriker på gårdagen. Här är socialdemokraternas utmaning. Att se det nya Sverige och bygga ett parti för det. Att våga vara modig, att bejaka framtiden. Men framtiden är inte detsamma som att glida sida vid sida med högern. Nä det finns en socialdemokratisk väg som vi vandra och med ny beläggning kan vi fortsätta den vägen åka.

        Så Carin Jämtin när nu partistyrelsen samlas. Ta med dig detta och låt det vara en grund i ert samtal kring den nystart som du och Håkan Juholt påkallade på kongressen. Vi väntar på arbetsuppgifter.

Tidigare på ämnet: När en latte är större belöning än en ny medlem
Media: Ab,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,