20110802

Glöm inte resten av landet. SD gör det inte...

Idag kan man läsa Tommy Waidelich på SvD Brännpunkt på temat Urban tillväxtpolitik. Det är en fortsättning på det seminarium som Socialdemokraterna höll i Almdalen, men med en touch av Pride... Men vi får inte glömma landet utanför de tre storstadsregionerna. SD glömmer inte den de...

         Jag skrev efter seminariet i Almedalen i somras:
" Tommy Waidelich var bra och sammanfattade dagen med att det nog kan vara dags för ett nytt Saltsjöbads-avtal. Det fanns en poäng med det. Tiden är ny och verkligheten en annan än när det gamla avtalet skrevs. Det kändes som också de inbjudna var inne på samma linje. Det är en diskussion som måste tas kring statens och marknadens ansvar. 
          Alla inbjudna gäster från de tre storstadsregionerna var eniga om vikten att snabbt komma till skott med infrastruktur-satsningar. Det fanns en oro över den utveckling som nu sker det vill säga inget händer på lång tid. Vi kan se hur bland annat Danmark tillsammans med Tyskland har trampat på gasen och risken är att vi blir stående efter och missar möjligheter. Vi ska veta att Danmark är en av våra största exportmarknader och förbindelserna är av stor vikt. Men det finns en obeslutsamhet i den sittande regeringen särskilt med tanken på ”vad ska göteborgare i Borås och göra?”. Denna brist på initiativ kommer skada Sverige och vara kostsamt.
         Malin Persson vd Volvo Technology var också tydlig med att Volvo kommer ha kvar sitt huvudkontor i Sverige, men … Om det inte görs något åt infrastrukturen men också inställningen till högre utbildning och att man måste se till att det finns stimulerande miljöer så kommer inte Volvo att kunna fortsätta att utvecklas i Sverige.
         Det fanns en samsyn på på vikten av att aktivt från statens sida stötta upp de tre storstadsregionerna och en illa dolt missnöje med den förda politiken från regeringen
."

         Så vad  som händer med dagens debattartikel är att Tommy Waidelich lyfter in kulturen roll i utvecklingen och jag gillar det. Men denna fokusering på storstaden gör att det finns en risk att övriga delar av landet glöms bort. Det finns orter där de problem som storstaden uppvisar också är ett del av vardagen men i mindre omfattning. Men grupper slås ut och marken ligger öppen för det enda parti som talar till landsbygdens folk. SD är starka på många orter och vi vet att om vi inte formulerar politiken för dessa grupper så förlorar vi inte bara ett val utan något mycket viktigare. vi förlorar grunden för vår svenska modell. 

         Så självklart ska vi se till att storstäderna får den hjälp och stöd för att vara en utvecklingsmotor, men det får inte ske på landsbygdens bekostnad. Jag tror nämligen på devisen att "hela landet ska leva", lika mycket som jag tror att jämlika samhällen utvecklas bäst så tror jag att länder utvecklas bäst när stad och land samverkar och inte motverkar.

Bloggat: Johan Westerholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,