20110822

Gränser, är Afrikas gränser Afrikas och vårt välstånd är det vårt?

Icke en bananreplublik i sikte...
En fråga som jag ställer mig är om de nuvarande gränserna som finns i Afrika också kommer vara morgondagens gränser eller om de boende kommer göra sina egna gränser utifrån sin grupper och klaner? Och om så är fallet kommer vi i väst applådera det eller banna det?

          Med den Afrikanska våren så följer mer frågor än att folket kastar av oket från en diktator oftast påhejad från väst eller öst. Demokratin kommer men också växts nya tankar om vad som är möjligt. Vi vet att bara i Libyen är det ett stort antal grupper och klaner som vill sitta vid det styrandes bord. Vilka frågor som kommer segra vet vi idag inte. Men frågan om var gränserna ska vara är en fråga som jag tror kommer vakna och nya länder ta sin start. Vi har redan sett delningen av Sudan och frågan är om demokratirörelsens effekter kommer stanna där.

          Men frågan är hur länge väst och öst kommer tillåta att demokratin och självständigheten ökar. Allt till priset på en bristande styrning från öst och väst. Med öst så är det främst Kina som gör stora inspel på den Afrikanska marknaden. Och bilden är inte direkt att de kommer de boende till del främst. Så den dagen afrikanerna tar sig makten över sina egna råvaror så är frågan om vi i väst med bistånd av Kina klarar av den kloka frigörelsen.

         En fråga är vilken ställning den svenska regeringen kommer att ta? Är det så att Sverige kommer bejaka den utvecklingen eller ställa sig på den sida som kallas väst och de intressen som även berör oss. För om vi ska vara sanna så kan inte vi behålla vår välfärd om också Afrikas länder sluter sig samman och tar tillvara på sina egna råvaror och produkter själva.

Nya gränser, nya spelregler. Allt i en frigörelse som vi gav energi till men,
 frågan är om vi ville vara med om konsekvenserna av denna vår...

Media: Ab, Ab2, Ab3, Ab4, SvD, SvD2, SvD3, SvD4Exp, Exp2, Exp3, DN, DN2, SVT, SVT, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om