20110806

Krönika om en ny tid?...

Frågetecknen är många och svaren....
Är de så att världen är på väg till sitt normaltillstånd? Är det så att kaos och osäkerhet är det som är det vardagliga och de senaste 50 åren i västvärlden är det onormala?

        När jag idag läser vad Richard Swartz skriver i sin krönika i DN så väcker det till eftertanke och klokhet. För om vi ska dra ut på tangenten så är världshistorien en historia fylld av kaos, krig och osäkerhet där folkvandringar för att komma till tryggare områden i världen en del av vardagen. Det leder också till att dagens flyktingströmmar är intet nytt. Det som idag skiljer gårdagen är att den allmänna kunskapsnivån och informationen har höjts. Vi vet idag om strömmarna i Afrika och Asien något som tidigare generationer inte gjort.

        Men är det så att vi människor, trots vår önskan att vara bofast, har en nomad inom oss som vi släpper ut på sommaren förtäckt till semesterresa med flyg eller husvagn? Men tillbaka till det som nu sker i världen eller rättare sagt västvärlden!

        Att vi i väst har dundrat på och byggt våra egna pyramider utan hänsyn till andra är väl känt men inget vi velat tala om högt. I Sverige så har det varit ok över hela den politiska linjen utan undantag. Ja, Miljöpartiet har sprattlat lite, men bara lite. Så det som sker är en väntad händelse. Att USA åker på en mina är bra. Visst kommer det att kunna drabba människor, men frågan är vad som skulle hända om vi bara lät det gå på. Men för att stoppa de som kommer skrika skatt så är det ingen lösning varken uppåt eller neråt på detta problem utan något annat som jag inte än är klar på.

        Ser vi historiskt så har starka civilisationer/riken/länder kapsejsat och varför skulle det en dag upphöra? Brytningar i historien när vi går en tid till en annan tid.

       Men kan politiken göra något eller är det så att vi står förlamade inför en marknad som föser politiken framför sig och dikterar villkoren? Nej är mitt bestämda svar. Det finns ingen osynlig hand som styr utan allt ligger i våra händer. Det är vi som ställer upp reglerna, det är vi som tar bort reglerna. Men problemet är att vi inte har en gemensam bild av problemen i världen/landet. Ser vi nu på exemplet USA som får sänkt kreditbetyg är synen på staten och politikens inblandning tydlig. Hur Republikaner och Demokrater verkar leva på olika planeter när de pratat och föreslår lösningar på de ekonomiska problemen i landet. Att jag står närmare den Demokratiska lösningen är ingen hemlighet samtidigt som jag kan hålla med om devisen ”rätta mun efter matsäck”, men frågan som kan ställas är om matsäcken är rätt packad?

        Så det kommer bli ett antal dagar med spekulationer om vi kommer kunna ha några pensionspengar och om vi ska sälja våra hus på exekutiv auktion eller om det bara rullar på. En sak är dock jag säker på att vi måste tänka om hur vi lever. Asien knackar på dörren, Afrika, trots sin svält, har rika delar och oanade möjligheter med naturtillgångar. Sydamerika har tröttnat på att vara lillebror till USA och ”stabila” Europa svajar. En ny tid kommer men vad den kommer innebära vet inte jag?

Media: DNDN1, DN2, DN3, DN4Ab, Ab2, Ab3, Exp, Exp2, SvD, SvD2, SR.
Bloggat: Peter JohanssonMartin Moberg, Helena Ericsson, Johan Westerholm på ämnet!
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,