20110830

Socialdemokraterna och makten

Vad sker med partiet och sker det en förändring? Det finns en kluvenhet kring arbetet. Grunden handlar om att förflyta makt och de är få som vill de då en själv kan bli drabbad av det hela.

         Antingen så , troligen det vanligast, så förlorar du makt och kan inte vara det centrum som du valt dig vid. Men det finns också en grupp som idag står utan formell makt och kan leva på att kritisera den befintliga makten utan att behöva ta ansvar. Med en maktförändring så förlorar den gruppen sin roll och därav vill de inte se en förändring av partiets maktpositioner. Två grupper med olika intressen men ändå starka då de sitter på positionerna som styr partiet direkt och indirekt.

        Jag pratade med ett blivande kommunalråd som var på väg tillbaka då efterträdaren inte orkat med uppdraget. Ett uppdrag som enligt gammal ”fin” tradition innebar ett gäng med uppdrag som man fick på köpet. Med detta så följde också att det inte fanns en ny att ta vid utan att man får be ett äldre kommunalråd komma tillbaka. Han berättade att ”delat” ut 20-25 uppdrag till andra i kommunstyrelsen. En maktdelning som också innebär att tid för eftertanke frigörs. En del av politiken som allt för få har tid till, varav många tokiga beslut fattas utan att de är så genomtänkta som de borde.

         Så förändringsarbetet har flera aspekter som måste tas med om vi ska kunna fortsätta utveckla partiet och kunna leda landet. En organisationsutredning som måste se helheten som också innebär intrång på hur vi utser representanter till kommuner och landsting. Det handlar om både regler och attityder. Att krossa gamla strukturer och traditioner som både låser fast personer och stänger andra ute..

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,