20110921

Den "fria" forskningen? Inte hos SNS...

Tomma stolar ger ingen
 akademiska frihet för näringslivet
Bilden av ett hela havet stormar på SNS blir allt tydlgare när inte resultaten passar husse... Nu kliver forskare efter forskare av. Näringslivets forskningsenhets trovärdighet är som bortblåst. 

        Idag kunde vi läsa att Laura Hartman som kom med den omskrivna forskarrapporten om konkurrensen inom välfärden inte gick att belägga nu slutar (eller ska man skriva får sparken?). Det var en stor uppståndelse kring rapporten och många från höger- och näringslivshåll gick taket.

        Är det så att finansiärerna nu talat med plånboken då flera forskare lämnar SNS och hävdar att den akademiska friheten är beskuren. Det är den meriterande forskaren Olof Petersson som kliver av med just den synpunkten. Att två ledande forskare kliver av innebär att SNS trovärdighet är körd och med det så borde det inte finnas något kvar av längre... Nu får näringslivet se sig om efter nya forskarmiljöer och frågan är vilka forskare som vågar och vill hoppa på med risken att deras resultat kommer bli censurerade om det inte passar...

      Självklart så kommer ni inte finna denna läsning och tolkning från SNS... Nä business like usifuel. Inte ska det här skada någon trovärdighet och det är bara slumpen att detta kommer efter den hårda kritiken  från en av Företagsmedlemmarna...

Media: Alliansfritt Sverige den progressiva nyhetsportalen, DI, Dagens Arena,
Bloggat Martin Moberg på ämnet!
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,