20110927

Folkhälsa: Kampen om att vara ense trots stora ideologiska skillnader...

Det är inte alltid en klapp är snäll...
Folkhälsa, folkrörelse, folkbildning... Tre ord som byggde och bygger Sverige. Tre delar som är olika men skarpt beroende av varandra. Så politiskt laddat men ändå inte. Men jag stannar vuid det första i detta inlägg. 

         För med de två senare byggde vi Sverige och den välfärd som vi är stolta över och fick folkhälsan på köpet. Men kapar vi de två senare så riskerar vi att förlora folkhälsan. Det finns de politiker som anser att folkhälsa är sluta röka, kröka och käka rätt... Oftast finns de på högerkanten. Känner igen frågan från det lokala folkhälsorådet. Inte ska vi göra politik av detta... Men det just det som det är. Partipolitik på högsta nivå. Ser vi på de områden som staten lagt fast som viktiga för att förbättra folkhälsan så är det fem av de elva målområdena som är otroligt politiska ( Vi kan också konstatera att huvudmålet är otroligt politiskt "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.") Men de fem områdena som den borgerliga regeringen lade fram och fastställdes av riksdagen. 
  1. Delaktighet och inflytande i samhället
  2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
  3. Barn och ungas uppväxtvillkor
  4. Hälsa i arbetslivet
  5. Miljöer och produkter

         Med detta i bagaget så kan man undra hur regeringen och även de lokala Alliansföreträdarna tänker? Med den förda politiken så känns de inte som om de främjar folkhälsan och närmar sig målet som är uppställt. Frågan blir  varför man ens antagit dessa områden... Men sittande vid landstingsfullmäktige så går ett av de borgerliga landstingsråden upp och säger att det är viktigt att det ligger fast över mandatperioder... Så är det viktigare än den politiska ideologin på detta område... 

        Kan säga att jag inte gillar läget som öven råder i mitt parti att när vi gör de folkhälsopolitiska planerna så lämnar vi arbetet till tjänstemännen som sedan presenterar det för en samling politiker från de flesta partierna och så pratar man sig samman... TROTS att vi vet att den borgerliga politiska grunden ökar klyftorna i samhället. 

         Ett exempel på fokhälsoarbetet. Dagligrökningen har minskat från ca 30 procent till 13 procent. Men i vissa grupper har ingen minskning skett. Det visar att ojämlikheten i samhället ökat och inte minskat. Men de grupper där det inte minskat komma med kampanjer och pekpinnar riskerar att få omvänd effekt. För alla vet att rökning är skadligt. Men då de grupperna har det svårt och är utsatta av arbetslöshet sjukdom så kan ciggen vara en enda trösten. Med det i minne är det läge att ställa frågan hur regeringen ser på arbetslinjen och ett ökat utanförskap. Kommer de leda till minskad rökning... De grupper som är mottagliga för livstilsförändringar är de som mår bra och har en trygg situation i sitt liv. Så är det lättare att sluta röka om du har hotet om utförsäkring hängande över dig och du kallas nollade... Samhället ger dig en titel som inte direkt lyfter dig från den svaga position du redan hade... Att sedan så står man där och säger sig arbeta för främjande av en jämlik hälsa....

         Socialdemokraterna ska nu skriva program ( Det är så beslutat och men om det blir något...) För mig kommer de inledande orden vara bärande i ett program. Folkhälsa, folkrörelse och folkbildning. Det är i detta som vi kan bygga vidare och utveckla välfärden. För det som försöks skriva om till det civila samhället är inget annat än det gamla folkrörelse Sverige. För mig handlar ordbytet om att skriva en ny historia där det mer arbetarrörelse klingande folkrörelse byts mot det "civila samhället".

        Några ord från ett soligt Stuvenäs. Där landstingsfullmäktige har haft ett pass kring folkhälsa... 

Bloggar: Landstingsmajoriten på ämnet
Mer NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,