20111018

Löv en höst i tidens tecken

Sakta så minste löven sin spänst och en vindpust tog med dem till backen där de sakta tappade den glans som fortfarande de bar med aktning. De som envisades sitta kvar tog regnskuren med sig. Det var klart. Grenen skulle bliva bar.

Allt har sin tid klockan har tolv timmar, 
men kör i tvåpass.

Löven låg på backen och visste när de tappade sin glans att de lade grunden för nya att växa till. Att deras fall gav mod till nya att ta vid. Vetskapen om att ingen hängde sig kvar och jävlades med de nya. Att få börja på bar gren.

Tiden går snabbt och vi hinner inte med. 
Den enda trygga är klockan som 
tickar i samma takt som igår, 
men tiden går snabbt

Så kommer våren, den isande vinden bryts plötsligt av en ljummen stråle som förs med. En tilltro till framtiden infinner sig och den bara grenen börjar sakta bukta av liv. Små, små löv som vill till. Visa up sig för världen kring dem.

Snart är gårdagen i morgon för vi hinner inte med, 
månaden går tiden rinner iväg. Kvar står vi och

Sakta så infinner sig kunskapen om att det stolta lövet inte bara ska vara vackert utan att tillsammans med sina kamrater har uppgifter att utföra. Allt från att skugga mig och dig till fortlevnaden. Ett arbete som bara finns

Så en dag blir det försent och det som var igår kommer också vara  i morgon 
och vi orkar inte med tiden rusande bry oss, en uppgiven själ tar vid

Så ståtar lövet med nya färger stolt sträcker det på sig och vindpusten tar tag i det och marken närmar sig. Året är gånget och nyttan är gjord. Ett par dagar på backen, sumera livet och ge näring och det som komma skall

Klockan ger oss tiden men vi tar den inte. 
Vi springer utan att se upp och plötsligt så är tiden förbi 
och likt en tom framtid irrar vi omkring 
ihop om en sak att bry sig om, en att hålla om

Tick tack tick tack och löven faller på hösten i en mening medan vi faller utan ha en mening med oss...


Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,