20111129

Borgerlig skuggboxning i landstingsdebatten


VARNING! Ett väldigt politiskt korrekt inlägg men ändå sant…
Bilden är inte densamma trots att det är ett och samma landsting det handlar om. Oppositionen som får färgen svart att vara ljus jämfört med deras bilder av landstinget.

       När Öppna jämförelser presenteras så är landstinget i Kalmar län i topp på flera områden. Bland annat så är vi de landsting som är kostnadseffektivast. Risken att patienten ska komma i kläm överbevisas då vi även har de patienter som är mest nöjda med vården.  Men detta verkar inte ha kommit Alliansen till del eller så skiter de i fakta för de ligger inte i deras plan att det kan gå bra för någon annan.

       Kan inte låta bli att notera att det moderata landstingsråd Henrik Yngvesson förklarar att med tre miljoner så löser man ojämlikheten inom vården… Om det vore så enkelt men när man skrapar på ytan så finns det ingen klass, kön eller etnicitet i frågan utan är en ren geografisk fråga. När vi arbetar med klass och kön så ser Alliansen bara geografi och att alla ska ha samma sjukhus på sin gata.

       En annan fråga som vi kommer in på är synen på patienten. Där vi ser hur de fyra borgerliga partierna allt mer ser patienten som en inkomst för de privata vårdgivarna. Inte att de privata kan vara alternativ för den enskilde.

       Sedan kan jag inte låta bli att fundera över hur Alliansen och då främst Kristdemokraterna (länets egen sjukvårds/missnöjesparti) aldrig kan se bra delar utan är världsmästare på svartmålning. Problemet är att den svartmålning som sker går ut på att personalen förlorar tron på sin kunskap.

        En sak som blir tydlig är att Alliansen målar upp en bild som ska visa att sjuka inte får vård. Men när vi har de kortaste köerna. Nöjdaste patienterna och en bra och stolt personal skjuter de fel.

        När jag lyssnar på Sverigedemokraterna så undrar jag vilket landsting de talar om. De låter på dem som om det inte finns någon sjukvårdspersonal och att inga får vård får återupprepa kortaste köerna. Nöjdaste patienterna.

         Kan inte låta bli att se hur den samlade oppositionens svartmålande inte blir trovärdigt. Istället för att finna utveckling så är det kritik och svartmålning. De ”förbättringsyrkanden” som de har handlar om lite finjusteringar på marginalen oftast utan att veta hur de slår ekonomiskt (Det är risk för att de kommer driva på kostnadsutvecklingen)

Media: SR
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,