20111128

Socialdemokraterna: Och de andra?


Bli ense om den röda tråden, internt och externt

Landstinget ligger på schemat denna vecka och politiken kommer stå i centrum. Jag kan ödmjukt konstatera att ibland är politiken trevligare och när man ödmjukt sitter i ledningen för Sveriges bästa landsting som vi, Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet styr.

        Det finns exempel i riket där det RödGröna samarbetet fungerar mycket bra och politiken utvecklas och alla tre partiet lyckas profilera sig. Landstinget i Kalmar län är ett av dessa exempel. Nyckar till arbetet är ett antal saker. Ett det handlar om tillit. Det handlar om ordning i ekonomin och det handlar om ett mycket öppet klimat. En viktig del som är avgörande är att vi Socialdemokrater slutar med den storebror fasoner som vi haft.

         När det gäller tilliten är den en resa som är viktigast att göra och lyckas med. Det handlar om att när ett annat parti och företrädare i majoriteten fått ansvaret för en fråga låta de ta det fullt ut och inte behöva rättas. Fel och brister blir det på resan men vi får en lärande process som alla kan dra nytta av. Jag ser en markant skillnad nu jämfört med när samarbetet började efter valet 2006. Rollerna har funnits och vi har lärt oss var varandras gränser går. För de ska erkännas att vi är tre partier med mängder av medlemmar och dessa tankar och övervägande. Men skillnaden mot mitt eget parti är inte stort då vi har dragningar kring vänster-höger, geografin och alla andra problem som finns i ett stort. Visst kan vi finna en del ideologiska skillnader men de är inte större att vi hanterar dem. Mycket av politiken är pragmatisk och tar sin grund i medborgarnas bästa.

        Som ni märker så finns det ljuspunkter i partiet och allt är inte natta. Men det är få och generellt så måste en mindre revolution ske i partiet om vi ska bli relevanta i framtida val. Det handlar om leverans, förtroende och tillit. Det handlar om att visa att vi kan samverka med andra. Det sista innebär att vi snabbt måste fastställa vår politik. För när de är gjort kan vi börja bygga samverkan med andra för framtida valsegrar. För vi kan inte tro att vi till valet 2014 ska gå ensamma. Det kommer vi inte vinna något på. Att vi inte nådde fram 2010 var bland annat på punkten att vi inte släppte storebrokomplexet och att vi inte var trygga i vår egen politik som inte förändras efter valet 2006.

       Så fokus på en aktuell politisk plattform/program byggt på våra värderingar är grunden. Att vi snabbt gör analysen av dagens samhälle. Att vi ser de problem som dagens människor har. Att inte fokusera på lösningar för fåtalet (De problemen ska lösas utan att vi måste ta till brösttoner). Att i organisationsutredningen bygger en organisation som är öppen och med det också underlättar för samarbeten med andra. Här är en viktig del hur vi hanterar förankring och information i breda samarbeten med andra.  För även drömmar om egen majoritet så kommer vi behöva samarbeta över gränser för att nå de långa vinsterna för samhället.

           Bloggandet denna vecka kommer var lite mer fokuserat på landstinget och sjukvården.

Media: Ab, Ab2,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,