20120113

Socialdemokraterna. Person-Politik och makt...


Kan det vara så att man ska tacka Stefan Stern? För det positiva med hans debattartikel i DN är att det fått fart på debatten inom partiet. Och en debatt om det politiska innehållet. Allt från gårdagen till en begynnande framtid. Bra Stefan men i politiken har du fel.

           Sara Gunnerud skriver idag en replik på Stefan Sterns artikel i DN. Det är ett bra svar som Sara ger och vi har under denna vecka börjar fokusera på politiken trots ihärdigt försök till annat från visst media håll. Att debatten också sker öppet i media är bra och fler har börjat samtala om den politiska färdriktning och en viss samhällsanalys. Men ett tack måste också riktas till Carema som också visat på avarterna kring den privata driften av välfärden och med det låtit en ny debatt komma igång. Vad den kommer landa vet vi inte riktigt än men fokuseringen på välfärdens tjänster och hur de ska utföras och betalas.

           Socialdemokratin har en chans att ta den debatt som sakta börjat gry. Allt från kulturvänstern, Slussen till skandalerna inom vården. Kan vi ta denna boll och rulla den framåt eller ska vi ramla tillbaka i frågorna om person.

           Jag skrev om ett behov bland folk att få diskutera politiken och dess konsekvenser och att person allt mer klingar av som intresse. Så nu närmar sig fredagens kväll och hela dagen har jag ägnat åt att diskutera och formulera politik i folkhälsans tecken. En intressant diskussion var kring delaktighet och inflytande. För med ett ökat inflytande och delaktighet innebär i andra änden att någon måste ge ifrån sig makt. Det talar vi inte så ofta om och det är en av frågorna som gör att den verkstad som önskas inte blir av… Känner att jag nog måste återkomma till det i en senare postning...

Media: DN, Ab, SVT, Exp,
Bloggat: Martin Moberg och Peter johansson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,