20120226

Perspektiv i krönikeform. Ett inlägg i idédebatten.


Perspektiv är det ord som kommer mig nära när jag så här en dag efter hemkomsten från Uganda går igenom vad som hänt i veckan. Perspektiv ett ord som vi använde för att spegla vad vi såg. Ett ord som vi skyddade oss bakom när det blev svårt. Ett ord som vi skyddade oss bakom när vi blev avundsjuka. Men också ett ord som kan leda till utveckling om vi förstår varandras perspektiv.

          Ett annat ord som var med mig hela veckan var entreprenörskap. Var flickan som satt på trottoaren entreprenör eller tvingad? Perspektivet på frågan blev delad i gruppen. Var det ett lyckat initiativ i sant entreprenörstänk eller ett tvång för överlevnad. För mig det senare. En fråga på perspektivet är om det är svälten och svårmodet som föder en entreprenör eller om man alltid bär en entreprenör med sig och tillfället utvecklar den? Lite blir det en fråga som kommer handla om den politiska grunden som man står på. Kopplat till den inhemska debatten om ”hungriga vargar jagar bättre” eller med trygghet så vågar man.

         För mig med min socialdemokratiska ideologi i ryggen (eller ska man säga blodomloppet) så är det just tryggheten som frigör människans mod att skapa. Att känna sig fri för att man vet att någon tar emot en om det går åt helvete. Så med det perspektivet är flickan som satt på trottoaren inte fri utan lider av tvånget att försöka få mat på bordet. Självklart så gillar vi egna initiativ för att klara sin försörjning och liter jävlar anamma skulle inte skada bland svenska ungdomar kring företagande. Men jag vill se det ur perspektivet att de har en idé som de vill förverkla för sig själva. Men skolan idag föder inte entreprenörskapet utan kväver det mer. Perspektivet att när ungdomarna från Mukono, Uganda varit i Vimmerby och lyssnat på ett föredrag om Ung företagsamhet på gymnasiet åkte hem och startade ett kooperativt företag med 15 ungdomar stödda av kommunen, som hjälpte till med startkapitalet. Det gav perspektiv.

         Perspektivet ger vid handen att vi inte är bäst i alla grenar. Perspektivet ger att nätverkandet är en fantastik metod för utveckling. Ungdomarna från Mukono kommer till Vimmerby får höra om UF-företagande och åker hem och startar företag. Vimmerby ungdomar åker till Mukono får höra om hur det gått åker hem och planerar att dra igång ett import företag med butik. Idéer byts, utvecklas och genomförs.

          Jag kan konstatera att vi lever i en ny tid som kräver nya lösningar. Att vi måste sätta oss på andra toppar för att se värden och vår samtid ur olika perspektiv. Att få en förståelse om att våra lösningar inte alltid är de bästa utan andra delar av den globala världen kan sitta på lösningar som även kan vara gällande för oss.

           Perspektiv kan vara stora eller små men lika viktiga för att förstå eller kunna presentera lösningar på de problem som vi upplever. Visst är det varmare i Afrika än här, men inte måste människorna vara kallare här för det. En vecka i Uganda visar snabbt att kramar är grattis och alla vinner. Att leende värmer den bistraste själen och att med ett positivt tänkande så kan vi fortsätta utveckla. Visst är vi effektivare än i Uganda. Men perspektivet att de värnar vänskapen snabbare än att komma i tid till möten.

          Men med kramar och vänskap bygger man inte land utan något annat. Frågan kan ställas vad som är viktigast? Men jag vill se en delning som innebär att vi bygger in vänskapen som en del i samhällsbygget. För med det så bygger vi också in det egna ansvaret över vårt gemensamma. Det ger perspektivet att vi äger tillsammans och att det inte är ens något annat. Det är på ett sätt att ta steget tillbaka för att förstå att vi skapar tillsammans underifrån. Allt från arbetarrörelsens barndom då vi utvecklande hela folkrörelse Sverige för att hjälpa och stödja varandra. Inte för att överlämna ansvaret till någon annan och dra sig tillbaka. Att med perspektivet tillsammans bygger vi för varandra. Uganda kramar och svensk effektivitet är en medicin för framtiden som kommer utveckla och värma.

Media kring ämnet eller så: Ab, AbExp, SR, SvD, SvD2, SvD3, DN, DN2,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,