20120417

Solidaritet=eget ansvar= Arbete

Gärna allt ljus på dig men skruva i
glödlampan och tänd själv.
 Staten ser till att det finns energi!
Allt ljus på dig gör inte att du slipper tända lampan själv, kanske till och med skruva in glödlampan. Men staten ska se till att strömmen finns så att du kan få ditt ljus. Så kan man beskriva dagens debattartikel från Stefan Löfven och Magdalena Andersson. De är bra för det egna ansvaret är grunden i den socialdemokratiska solidariteten och det har försvunnit med förstatligandet.

           Staten är inte längre vi, utan någon annan som vi kan blåsa, eller ska försöka, Den socialdemokratiska välfärdsmodellen bygger inte på att man bara räcker ut handen utan också gör något. Det egna initiativet är avgörande. Men för att det egna initiativet ska kunna fungera så måste samhället se till att förutsättningarna finns. Här pekar Stefan Löfven och Magdalena på att det är grunden i den satsning som Socialdemokraterna tänker sig göra.
"Svenska företag konkurrerar genom kvalitet, kunskap och förnyelse. I den stenhårda internationella konkurrensen kan Sverige inte hävda sig med låga löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Vi måste ständigt förbättra oss, stärka våra kunskaper och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, produkter och tjänster. Det kräver en modern tillväxtpolitik som stärker konkurrenskraften", DN
       Här är kärnan som byggde Sverige och ska bygga Sverige. Med det egna ansvaret som en pusselbit till så kommer vi kunna lyckas med uppdraget. Men det egna ansvaret är inte detsamma som det egna egot. Ansvar är lika med solidaritet. Jag har skrivit mer om detta i inlägg här och här. Så en framgångsrik jobbpolitik bygger på solidaritet där du tar ditt ansvar och samhället tar sitt. Det är en balans som vi varit mästare på. Om vi finner tillbaka till det så kommer det leda till framgång och vi åter blir ett land i arbete. Men är partiet med på noterna?...

        Så det blev lite tankar (kanske inte så väl samlade) innan jag ger mig av till Skolforum för att höra vad eleverna tycker om livet och Vimmerby. En förmiddag i lyssnandes tecken att lyssna in, känna stämningar om vad som kan göras bättre i kommunen

Media: DN, DN2, Ab Folkbladet, Sydöstran, Värmlands folkblad, DN 1, 2, Ab 1, 2, SR 1, 2, Expr, GP, SvD 1, 2, SVT 1, 2, 3,4, Arbetarbladet, Piteå-tidningen, Västerbottens folkblad, Dagbladet, Dagens Arena, Östran 1, 2, Dala-demokraten, Gotlands folkblad 1, 2, Norrländska socialdemokraten 1, 2
Bloggat: Johan Westerholm, Thomas Böhlmark, Peter Andersson, Roger Jönsson, Peter Johansson, Martin Moberg på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,