20120523

Brister


Trädgården nu på morgonen... 

De gör ont när knoppar brista och så även när politiken ska omprövas. I den svenska politiken är sökandet ledstjärnan nu och en del gör det med iver och andra under galgen. Söka sig tillbaka eller söka sig framåt skiljer också mellan och inom politiken. Drömmen om gårdagens storhet förblindar många.

            Det kommer böcker som beskriver politiska framgångssagor och fall… Böcker som kommer när ett skifte står för dörren. Grunden är utvecklingen av den Socialdemokratiska välfärdsstaten. Ja jag skriver den Socialdemokratiska för det är där som idéerna kommit och det är där som politiken förverkligats. Att från borgerligt håll försöka göra frågan till sin sprider bara ett löjesskimmer. Det har historiskt varit emot de flesta reformer som byggt välfärden. Men om vi skriver dagens datum så är bilden en annan. Välfärdssamhället krackelerar och frågan om renovering eller nybygge är samtalet för dagen. Kan man som gammal uppfinnare av välfärden åter ta en ledande roll eller är det så att den rörelsen är förbrukad? Är det så att man bara med gamla metoder vill laga och inte ser att det finns nya behov som inte kan täckas med gamla metoder och lösningar. Jag är förvirrad och vet inte riktigt vad som är den rätta vägen att gå. Likt Carl Bildt utropa ”den enda vägen” kommer jag inte att göra av den enkla anledningen att det inte finns en enda väg.

           En enkel del som ställer till det är att den välfärdsmodell som vi har i Sverige byggdes när gränserna mer eller mindre var stängda både för folk och kapital. Nu flödar kapitalet över gränserna. Folk vandrar mellan gränser. Inom landet förflyttas och än mer orätt landar bördor i kommunerna utan att fördelningen hinner med. Vi ser hur det kastas sten och tänds eldar i Gaza och så även i Rosengård samma medel men inte samma syfte om än inte helt främmande från varandra. Allt mer i en värld där gränserna suddas ut och tankar idéer och människor rör sig allt snabbare över klotet.

          Vidare så blandas det samman mellan den enskildes önskan att kunna välja sina tjänster och utförare möjligheter att välja kunder… Det handlar om vem som ska äga makten att kunna påverka innehållet i tjänsterna. Ska det göras inom det offentliga eller är det så att andra måste till. Har tiden sprungit förbi det som varit och är det så att medborgarna nu vill och tänker annorlunda än för 20-30 år sedan? Eller är grunden densamma och den tekniska utvecklingen av samhället som gör att det inte är i fas med samtiden? Jag är inte klar i tanken än och det rör sig febrilt. Självklart så kommer det inte bara finnas en del som allt kan bero på utan ett gytter av händelser som påverkar vår samtid. Ännu en del som visar på problemen som finns. Förr var det enklare och ett beslut kunde snabbt visa på vad som de ledde till medan idag så behövs ett koppel av beslut av olika aktörer för att komma till samma resultat.

         Men då denna förändringstid pågår så funderar partierna hur deras organisationer kan möta detta. En vanlig del är att de som sitter på maktpositioner känner sig hotade och gör allt mer för att sluta makten kring sig och rädda det som räddas kan. Gamla partier famlar efter förnyelsen men vill inte förändra de gamla maktstrukturer som är mer eller mindre komna med bröstmjölken. Vi som ställer frågan om organisation, person och ledarstil ses inte med blida ögon oavsett om det handlar om Socialdemokraterna eller Moderaterna. Här görs ingen skillnad de klassiska manliga hierarkierna är hotade och då går man samman och släpper bara in så mycket förnyelse att ens egen maktposition kan sitta orubbad.

           Så när man vill diskutera den politiska förnyelsen kommer man inte klara det om man inte samtidigt förändrar organisationen i grunden. Det är tätt förknippade. Som en så enkel sak att förändra nämndstrukturen i en kommun. Ha säger ni och kan ge exempel på hur svårt det är att förändra för att kunna göra politiken allt mer verksam. Det egna stolen går före samhällsutvecklingen och i partigrupperna läggs den mesta av tiden på att finna nya stolar om man kommit så långt att nämnder ska förändras/läggas ner.

         Kommer under dagen fortsätta läsa (S)koden av Carl Hamilton som ger en bra bild av den Socialdemokratiska utvecklingen. Med att sedan ha läst Pilblads bok om Moderaterna (skrivit om den här) så växer det fram en bild som ger mig pusselbitar på min tankevärld om en framtida välfärd och en framtida Socialdemokrati. Kan säga som avslutning på denna postning att jag är i ett vacklande stadium som gör att idéerna som jag skriver, inte alltid går i fas med varandra och det beror på mitt testande i samma tid som jag samlar. Jag är i en fas som ifrågasätter mitt politiska tyckande, mina idéer, partiets politik, partiets maktförhållande internt som externt och min egen politiska roll.

Ni kan även läsa programkommissionens blogg som ger inspel.
Mer av mina tankar kring förnyelsen av arbetarrörelsen finner ni bland annat här, här.
Media som speglar att nya tider råder: Ab, Ab2, Ab3, DN, DN2, DN3, DN kulturdebattSvD, SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,