20120510

"Det tar vi internt"


Fortsätter på mitt spår från gårdagen och om man kan vara en kritiker i sitt eget parti och fortfarande vara älskad? Jag är tveksam om mitt eget parti. För varje gång som jag ventilerat öppet kritik mot partiet och då särskilt dess representanter som är utsedda kommer kritiken gentemot mig. Medlemmar i marginalen gillar det, läsare av bloggen gillar det och en och annan väljare ryggdunkar, men i maktens boningar är det ett annat ljud...

           Det finns en devis om att ”det tar vi internt” som är lika med att kritikern får flytta på sig medan livet fortsätter som vanligt. Det finns en ta hand om varandra mentalitet som är av det skadligare stadiet i stället för det sunda. Carin Jämtin har i samband med organisationsutredningen konstaterat att det inte är så mycket paragrafer som behöver ändras utan det är den interna kulturen som är boven i dramat. Vi fattar en massa beslut om förändring, öppna upp men de styrande krafterna gör allt för att motverka, även om de på barrikaden står där med ett lismande leende. Jag känner mig allt mer osäker på om jag orkar vara med i detta längre.

         Men är jag säker på vad jag vill istället? Nä det är jag inte men att gårdagen inte längre duger, för mig i alla fall, är jag säker på. Att det inte handlar om, som så förträffligt Carin Jämtin påpekar, paragrafer utan kulturen. Orkar partiet ändra denna kultur? För vart år som går så blir jag allt mer tveksam. Så fort det kommer in nya med andra tankar än de rådande så blir det obekvämt i rummet. Själv ser jag med glädje på de injektion som de kommer med men de flesta vrider sig besvärat och undrar om den måste komma på nästa möte också. Det finns en rädsla för konflikten. För konflikten som föder nya idéer. Konflikten som är en av baserna i partiet. Men det tar vi internt det vill säga mellan fyra ögon och sedan så är det rättning i leden. Det är där som partidöden kommer ta vid.

         Jag kan se hur partikamrater får sitta kvar medan de missköter sina uppdrag och ibland så blir frågan om det är en kamratförening eller ett parti för samhällsförändring. Att borgarna hånar maktfullkomligheten som finns i partiet förvånar inte. Även om Moderaterna inte är en förebild så har det ett mer rationellt hanterande av personer som inte funkar. Byt ut. Sedan kan det göras med mer eller mindre finess och jag förespråkar självklart det senare. Det Socialdemokraterna gjort under senare år är mer att frysa/tvinga ut de som inte passar in i den gamla ramen. De som vill finna nya vägar både gällande organisation och politik.

          Så mina grubblerier fortsätter och finns det någon som har något att erbjuda hör av er. Just nu känns ett miljöombyte attraktivt och kanske till och med nödvändigt för min egen utveckling och vem vet kanske är det också bra för partiet?

Den gamla filten är blöt av traditioner och ve dem som vill torka och vädra den…

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om personligt, NetRoots, bloggosfären, politik, samhälle, media,