20120712

PRIVAT, stör ej....

Så kommer den Moderatstyrda regeringens politik till ytan. Inget annat än privat är målet... Eller? Tar man frågan kring Apoteken eller Bilprovningen så blir de tydligt. Jag har inget emot alternativ och valmöjligheter som kund, patient eller brukare. Men på vems bekostnad och på vems vilja? Även Socialdemokraterna måste göra sin läxa

           Vi kan ta del av hur patienter inte kan ta del av den medicin som de behöver sedan privatiseringen av Apoteken drevs igenom. Det är inte acceptabelt! En sådan viktig samhällsservice kring vården måste bara fungera och den fria konkurrensen gör sig inte gällande om den tullar på patientsäkerheten. Som jag tidigare skrev "Hur tio apotek på en gata i Stockholm är lika med avregleringssucce, medan vi i Vimmerby bara bytt skylt från den statliga till den privata och mina medikamenter är utbytta då de inte finns på mitt apotek. Jag finner inte succén!". 


          Nu visar det sig att privatiseringen av Bilprovningen inte verkar så genomtänkt, i alla fall affärsmässigt... Bilprovningen lånar ut pengar till den som ska köpa bilprovningen... Känns rätt så desperat om ni frågar mig. Att inte finna en köpare med eget kapital utan behöva låna ut pengar... Som det verkar så är frågan om varför döljt i dunkel och sekretess belagt. Om vi säljer ut våra gemensamma tillgångar måste det finnas en transparans gentemot ägarna som i detta fall är vi skattebetalare. Samhället kan inte bygga på misstro gentemot de som fått förtroendet att styra landet på vårt uppdrag. Någonstans måste det vara skillnad att göra affärer med det offentliga och den privata marknaden. Vi kan inte spela med det privata näringslivets regler utan måste spela med det offentliga. De som väljer att deltaga måste acceptera dessa regler. 


        Bilden som sakta växer fram är att Moderaterna inte är så nya som de vill ge sken av. Retoriskt absolut ja men i den grundläggande politiken är det mer tveksamt. Stora skattesänkningar har sket och sker, skillnaden är att man breddat målgruppen för att få ett folkligt stöd för det. Förr så var det sänkt skatt till överklassen som var devisen om det lyckliga samhället, inte den bredda massan. För var det raka rör om att privat var bättre och billigare (få loss mer pengar till skattesänkningar). Nu handlar det om min och din valfrihet och konkurrens ökar din och min kvalité.  

         Men även vi socialdemokrater säljer ut våra gemensamma tillgångar och så kommer det att fortsätta vara. Men problemet är just att vi likt moderaterna gör det på det privata marknaden villkor. Vi måste finna regler som på ett annat sätt reglerar det offentligas förhållande med det privata. Vi kan se hur Lagen om offentlig upphandling (LOU) helt förhåller sig till de privatas villkor och inte ger utrymme för kommuner och landsting att ta andra hänsyner om det inte trixas och hela tiden lever i lagens utkanter. Måste medge att den borgerliga regeringens införande av LOV är bättre och gör att det offentliga kan ställa större krav på tjänsternas innehåll. Socialdemokraterna måste finna en pragmatisk väg som gör att medborgaren känner förtroende för det som sker och kan påverka genom sina förtroendevalda. Vi har allt för länge avhängt oss möjligheterna.

Media: SvD, SvD2, Ab, DN, SVT.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om