20120706

Svar på den sjuka sjukförsäkringen

Sitter och lyssnar på LOs seminarie om sjukförsäkringen. Tanken är att lämna gnället på regeringen och börja leverera svar på de problem moln finns. Kjell Rautio visar på hur man lyfta frågan.

Ett antal frågor presenteras i en artikel i Dagens Arena och jag åter ger dem här

"Regeringen så snart som möjligt bör utreda införandet av en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring i samråd med parterna.

  • Arbetsplatserna måste i högre grad anpassas efter den arbetsförmåga som medborgarna faktiskt besitter. Alla som drabbats av ohälsa ska ha rätt till medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering samt ett arbete som anpassas efter individernas förutsättningar.
  • När beslut om rätt till sjukpenning och sjukersättning fattas bör även ålder, utbildningsbakgrund, bostadsförhållanden vägas in.
  • Rätten till sjukersättning (tidigare förtidspension) ska gälla även för personer med fleråriga, men inte nödvändigtvis livslånga, sjukdomstillstånd.
  • Den som inte kan gå tillbaka till sin tidigare arbetsgivare och behöver stöd för att ställa om, exempelvis hitta fram till en ny anställning eller ett nytt yrke, bör erbjudas individuellt utformade och anpassade utbildningsinsatser.
  • Ingen ska bli av med sin ersättning bara för att man passerar någon administrativ tidsgräns. Dagens fasta tidsgränser, vid 180, 364 och 914 dagar, bör omvandlas till stödjepunkter där individen rustas med väl definierade rehabiliteringsrättigheter.
  • Sjukförsäkringen måste åter bli en försäkring som garanterar den som drabbats av ohälsa ett rimligt och fullgott inkomstskydd. Inkomsttaket måste höjas!"
Thomas Eneroth deltar och pekar på hur viktigt det är med att också höja ersättningsnivåerna för det handlar om att Sverige ska kunna fortsätta vara en stark nation. För som han säger så strejkas det inte när företag sparkar folk eller tvingas lägga ner. Man vet att man har ett skydd och möjlighet till att gå vidare om något händer. När det försämras så kramar man sig fast vid den trygg het som man har. Viljan, modet att ta klivet försvinner och det hämmar utvecklingen. Detta gäller även vid sjukdom om inte tryggheten finns både ekonomiskt och kring rehabilitering

Jag gillat anslaget från LO om att gå från gnäll till att vara konstruktiv och presentera förslag. Gillar även tanken med att inte komma med ett färdigt förslag utan ett underlag som bollas så det växer fram en tydlighet som kan presenteras. Nu får vi se vad detta kommer att ge och hur svaret från den borgerliga regeringen blir.

Centern fortsätter dock på sin inslagna väg och presenterar lägre ersättningar och löner som framgång.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Bloggar på iPad