20120724

Växtvärk, demokratins dilemma...

Sitter och konstaterar att Moderaterna har växtvärk… Det var Peter Johansson som ledde mig på spåren och jag kan konstatera det från Vimmerby också där de finns en moderat oro om avhopp… Ty de hava inga mer att sätta in.

           Som vi alla vet så gjorde Moderaterna ett fantastiskt bra val. Det går inte att sticka under stol med något annat än det. Men konsekvenserna av det framgångsrika valet har det varit tyst om. I Vimmerby där Moderaterna passerade Centern (som backade kraftigt) med råge lider av växtvärk och makthanteringsproblem. Jag skrev tidigare om det Moderata kommunalrådet som gick från populist till makten och det avspeglar även övriga delar av Moderaterna. Visst finns det kvar en del gamla kunniga kommunpolitikern men de flesta som har en ledande position är nya och många kommer från näringslivet med inställningen att kommunen är ett företag som vilket som helst. Insikten att så inte är fallet börjar gå upp för dem och enligt rykten så minskar närvaron på gruppmötena för dem och den kommunala byråkratin ser de inte som möjligheter utan direkt hot som driver dem på dörren. Förståelsen för demokratin och dess förankringsprocesser både till partier, väljare och anställda är för många av dem en fullständig överraskning.

            Ska vidare ta ett par exempel på hur illa moderaterna har placerat sina medlemmar i nämnder och styrelser. Det finns en gammal oskriven regel i kommunen att man inte ska sitta i den nämnden/styrelsen som man arbetar har intressen i. Klokt och de flesta partier följer den regeln och man slipper en massa tveksamheter om vad intressena finns. Moderaterna väljer däremot att sätta en av de som bygger mest och äger många fastigheter i Miljö och byggnadsnämnden som ger alla tillstånd. Bilden i kommunhuset är att han sitter mesta delen av sammanträdena i korridoren eller indirekt är jävig i de frågor som finns på bordet. I en liten kommun blir det extra svårt när relationerna, privata som affärsmässiga ligger nära varandra och det kan vara svårt att se skillnaderna. Vidare så placerar de en av de privata hyresvärdarna i det kommunala bostadsbolaget… Och de ser inga problem med det. Var ligger hans intressen? Att utveckla det kommunala bolaget eller se till att hans lägenheter är uthyrda? Bara att jag ställer frågorna gör att det är komplicerat och moderaterna tappar i förtroende.

              Som Socialdemokrat borde jag vara glad men som demokrat är jag bekymrad då det påverkar tilltron till politiken på sikt.  Att som parti växa för snabbt är inte bra för demokratin. Känns märkligt att skriva det men så är fallet om det också ska finnas en kvalité och inte bara kvantitet. Växtvärk gör ont för fler än de som är inblandade.  Visst är det så att det är en del av demokratins spelregler och ljusning ska erkännas och den politiker som inte har puls när sammanräkningen pågår på valkvällen finns inte. Men frågan är om man tar den politiska rollen på allvar. Det finns en tendens att alla kan vara bra politiker och så fel det är. Fråga mig efter många år. Moderaterna i Vimmerby och särskilt kommunalrådet var av den uppfattningen innan valet men har sakta förändrat sin syn på saken. Tyvärr så ger det inte avtryck i den förda politiken.

              Solen skiner och egentligen borde jag fasen i den kommunala politiken. Det finns en trötthet hos mig som inte ens en ledighet rår på som den gjort tidigare. En fundering om att lämna och göra nytt är i min tablå. Skulle vilja vara mer av betraktaren, kommenteraren än den som agerar i talarstolen. Kanske ta en mer strategisk roll inte synas inte behöva ta det stora ansvaret.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om